Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 12/15/2004
Číslo: Ročník 14 (2004), Číslo 4
Sekce: Šumné knihovny
Název článku: Stavba nové budovy SVK HK v Hradci Králové zahájena
Autor: Eva Svobodová
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=465


Stavba nové budovy SVK HK v Hradci Králové zahájena

Eva Svobodová

Stavba nové budovy Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, která se realizuje pod pracovním názvem „Knihovnicko-informační centrum U Přívozu“, byla oficiálně zahájena 26.10.2004 poklepem na základní kámen. Slavnostního aktu se zúčastnil hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík, členové Rady Královéhradeckého kraje, zástupci Ministerstva kultury ČR, Magistrátu města Hradce Králové, poslanci Parlamentu České republiky, senátoři, zástupci společnosti VCES v čele s generálním ředitelem Mgr. Miroslavem Boštíkem, ředitelé českých knihoven a další hosté.
Smlouva o dílo se zhotovitelem, stavební společností VCES, a. s., byla podepsána 19.8.2004. V polovině září převzala tato firma prostory staveniště. Po hrubých terénních úpravách bude v prosinci zahájeno pilotové založení stavby. Začátkem léta příštího roku už bude možné vidět první části nadzemních podlaží nové knihovny. Na realizaci projektu má generální dodavatel stavby společnost VCES 36 měsíců. Pokud bude stavba financována dle plánu, mohli bychom novou knihovnu otevřít pro veřejnost v roce 2008.
Knihovna poskytne čtenářům vysoký standard knihovnických a informačních služeb. Vedle půjčovny s rozsáhlým volným výběrem, studoven, internetového klubu, depozitářů a zázemí pro knihovníky zde vzniknou také konferenční sál s kapacitou 100 míst, výstavní síň, literární kavárna a knihařská dílna. Od roku 2001 plníme funkci krajské knihovny, proto i služby ostatním knihovnám v kraji najdou v nové budově své místo.
Knihovna bude volně přístupná všem návštěvníkům, ale pouze registrovaným uživatelům budou poskytovány absenční výpůjční a specializované informační služby.
Provozní doba pro veřejnost je stanovena každý všední den od 9.00 do 19.00, v sobotu od 9.00 do 12.00. Plánujeme, že jeden den v týdnu (podle zájmu uživatelů) zpřístupníme knihovnu do 21.00.
Podrobněji na adrese: http://www.svkhk.cz/priprava-vystavby-nove-budovy-svk-hk-v-dobe-zpracovani-provadeci-dokumentace-(cervenec-2004) , virtuální prohlídka na adrese: http://www.svkhk.cz/virtualni-prohlidka-pripravovaneho-knihovnicko-informacniho-centra-v-hradci-kralove
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz