Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 9/16/2021
Číslo: Ročník 31 (2021), Číslo 3
Sekce: Stalo se
Název článku: Vzdělávací akce 2021 v SVK HK
Autor: Agnieszka Ewa Lamr
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20210320


Vzdělávací akce 2021 v SVK HK

Agnieszka Ewa Lamr

Pandemie viru covid-19 bohužel neskončila v roce 2020, ale šíří se ještě i v roce letošním. Všichni jsme tušili, že nám virus bude ještě nějakou dobu život omezovat. Z toho důvodu většina vzdělávacích akcí ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové (SVK HK) naplánovaných na rok 2021 měla online anebo hybridní formu. Jen dvě školení byla plánována prezenčně v knihovně. Povedlo se nám zrealizovat jen jeden dvoudenní kurz, u druhého jsme museli žádat o změnu formy školení z prezenční na distanční z důvodu nepříznivých  epidemiologických podmínek.
Vzdělávací akce v SVK HK podpořilo Ministerstvo kultury anebo byly financovány z rozpočtu naší knihovny. Podrobnou nabídku vzdělávání pro knihovníky najdete na webu SVK HK v sekci Vzdělávání https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Vzdelavani.aspx.
Konec roku 2020 nebyl pro nikoho jednoduchý. Všichni jsme byli unavení z uzavření, roušek, dezinfekce a omezení mezilidských kontaktů. Rok 2021 nevypadal, že bude jiný. Koronavirus s námi ještě chvíli bude, a nezůstává nám nic jiného než dodržovat veškerá opatření a využít nové technologie, které poskytují bezpečnou možnost setkávání a vzdělávání.
V prvním pololetí jsme nabídli knihovníkům možnost naučit se pracovat s programem Microsoft Teams (kurz Microsoft Teams: začátečníci a pokročilí), který používáme běžně v naší knihovně pro komunikaci se zaměstnanci, během metodických porad a také ke vzdělávacím účelům. Na dvoudenním online školení se knihovníci dozvěděli, jak používat aplikaci od okamžiku stažení přes její spuštění, základní nastavení, ovládání, používání externích zařízení a chatu až po sdílení obrazovky. Druhý den byly zmíněny různé možnosti sdílení dokumentů a kalendářů, záležitosti spojené s plánováním událostí, aktivizační prvky v rámci prostředí, tipy pro efektivní vedení schůzek i konferencí. Zahrnuta byla i tvorba a správa týmů. Školení vedla Ing. Tereza Otčenášková, B.A., Ph.D. Nové schopnosti mohli účastníci vyzkoušet během přednášky Marcely Kořínkové Biblioterapie, která proběhla online 8. 4. 2021. Díky online prostředí byly uskutečněny dvě vzdělávací akce Miloslava Lince a Mgr. Aleny Tománkové Knihovny a booktubeři a Mgr. Vojtěcha Vojtíška E-knihy v praxi českých knihoven. Všechny tři kurzy byly hodnoceny velmi kladně.
Studijní a vědecké knihovna se může pochlubit první pořádanou hybridní vzdělávací akcí. Školení Knihovny.cz ‒ Centrální portál českých knihoven bylo naplánováno tak, aby ho mohli sledovat zaměstnanci v knihovně a knihovníci přihlášení na online přednášku. Kurz vedla paní Mgr. Hana Hornychová v prostorách počítačové učebny SVK HK. Zaměstnanci sledovali školení na plátně v učebně a také měli možnost sledovat chat školení na počítači z aplikace MS Teams. Lektorka v průběhu školení používala stolní počítač s prezentací a notebook, odkud sledovala chat s účastníky. Knihovníci sledující školení distančně měli poskytnutou technickou podporu po celou dobu trvání školení formou e-mailu anebo telefonicky.     
Zatím jediné prezenční školení v tomto roce Excel pro začátečníky a mírně pokročilé se konalo 7. a 15. 6. 2021. Přihlášení knihovníci se museli prokázat dokladem o negativním testu na covid-19, prodělané nemoci anebo certifikátem o očkování. Vzdělávací akce proběhla za dodržování aktuálních protiepidemických opatření: rozestupy mezi účastníky, používání ochranných prostředků dýchacích cest, větrání místností a používání dezinfekce na ruce. Nemohli jsem dopřát našim knihovníkům kávu a čaj, které jsme pro ně připravovali v předchozích letech, ale i tak mělo školení obrovský úspěch. Knihovníci ocenili možnost osobního setkání i v těch lehce sterilních podmínkách.
Posledním školením tohoto pololetí byl online seminář Pedagogické minimum pro knihovníky I a II. s paní Mgr. Vandou Vaníčkovou, Ph.D. Cílem desetihodinového školení, rozloženého do dvou dnů, bylo seznámit účastníky s „minimem“ z pedagogiky a didaktiky, které jim pomůže při vzdělávání v knihovnách. Účastníci byli během kurzu aktivní, získali i výstupy přímo pro své informační lekce. Součástí kurzu byly příklady dobré praxe z knihovnických akcí i přímo ze školní výuky a seminářů realizovaných v knihovnách.
Ve druhém pololetí 2021 jsme pro knihovníky připravili tři online školení: Počítačová bezpečnost pro knihovníky (21. 9. 2021), Online zdroje k prezentování regionální historie (1. 10. 2021) a Sociální sítě pro pokročilé (termín ještě není stanoven). Letošní novinkou bude online Základní knihovnický kurz (5. 10. 2021 ‒ 9. 11. 2021).  
Pandemie covid-19 nám hodně vzala: blízké, kteří zemřeli anebo se kterými jsme se nemohli delší dobu vidět, náš normální život i život našich dětí, které zůstaly bez možnosti vzdělávat se ve škole anebo během odpoledních kroužků či sportovních aktivit. Život s novým virem je jako válka s neviditelným nepřítelem. Abychom přežili, museli jsem se naučit používat nové technologie. Co ještě před dvěma roky bylo neuvěřitelné, dneska je normou. Covid donutil knihovníky naučit se nové technologie a tím rozšířil nabídku služeb. Já sama jsem  zaregistrovala větší zájem o pořádané vzdělávací akce v SVK HK. Na online přednášky se přihlašují knihovníci z knihoven z celé České republiky, kteří by před pandemií neměli možnost zúčastnit se osobně. Důvody byly vždy prozaické: nikdo nezastoupí knihovníka v malé vesnické knihovně, aby na celý den odjel do Hradce Králové.
Jako všichni i my doufáme, že epidemiologická situace se zlepší a život se vrátí do normálu a budeme moci opět v naší knihovně pořádat prezenční vzdělávací akce.  Z evaluačních dotazníků, které provádíme po každé vzdělávací akci, jsme zaregistrovali  zájem o obě formy vzděláváni, a proto v roce 2022 připravíme pro knihovníky zajímavou nabídku, ze které si vyberou jak příznivci osobních setkávání, tak i příznivci vzdělávání  na dálku. Ale jinak máme během pandemie dobré výsledky: 39,5 hodiny odučených vzdělávacích akcí, 174 proškolených knihovníků, a to je zatím za námi pouze první pololetí…
 
Kontakt na autorku: Agnieszka.lamr@svkhk.cz
 
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz