Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 6/10/2021
Číslo: Ročník 31 (2021), Číslo 2
Sekce: Nekrolog
Název článku: PhDr. Josef Vlček, CSc (23. 11. 1940 Náchod – 17. 3. 2021 Hradec Králové)
Autor: Jaroslava Štěpánová
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20210231


PhDr. Josef Vlček, CSc (23. 11. 1940 Náchod – 17. 3. 2021 Hradec Králové)

Jaroslava Štěpánová

S dr. Josefem Vlčkem jsem se poprvé setkala v roce 1988 při přijímacím pohovoru do knihovny. O devět let později, v době Klausových krizových balíčků, jsem přešla z odboru zpracování fondu na sekretariát, kde jsem pod jeho vedením pracovala čtyři roky.
PhDr. Josef Vlček, CSc., vystudoval VŠ pedagogickou v Hradci Králové a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor teorie kultury. Svoji profesní dráhu začal jako učitel na základních školách na Náchodsku a posléze pracoval jako úředník v oblasti kultury na OV KSČ v Náchodě a KV KSČ v Hradci Králové.
V roce 1985 se ujal funkce ředitele Státní vědecké knihovny Zdeňka Nejedlého v Hradci Králové, kde setrval až do svého odchodu do důchodu v roce 2001.
Na začátku svého úřadování se zapojil do příprav nově vznikajícího celostátního setkávání knihovníků. První ročník konference Knihovny současnosti se konal právě v Hradci Králové a po celá dlouhá  léta, kdy se konference konala v areálu Junior centra Seč, byl dr. Vlček jejím spoluorganizátorem.  
V duchu postgraduálního studia na téma informační systémy započala pod jeho vedením postupná automatizace knihovních procesů v SVK HK a jeho zásluhou byla  knihovna v 90. letech minulého století vybavována novými technologiemi i technikou. (První vnitřní směrnice k výpočetní technice je datována rokem 1991. J)
V roce 1995 obnovil spolupráci se Štátnou vedeckou knižnicou v Banské Bystrici a tato spolupráce pokračuje nadále výměnnými stážemi, účastí na konferencích nebo výměnou edičních titulů obou knihoven.
Jako ředitel krajské knihovny se účastnil studijních pobytů v knihovnách několika světových metropolí, kde viděl velké rozdíly zejména v prostorech pro veřejnost i v zázemí pro zaměstnance. Po vrácení hlavní budovy SVK HK Židovské obci v Praze a kvůli nově časově omezené době jejího pronájmu se stala hlavním cílem a posláním dr. Vlčka výstavba nové moderní budovy krajské knihovny v Hradci Králové. Ačkoliv ekonomická situace na konci 90. let nebyla nikterak nakloněna tomuto smělému plánu, svou neutuchající snahou připravil podmínky pro úspěšnou realizaci novostavby knihovny na Hradecké ulici. Etapu výstavby přenechal na sklonku svého působení na postu ředitele SVK HK své nástupkyni Mgr. Evě Svobodové.
Do nové knihovny na nábřeží Orlice již chodil dr. Vlček jako čtenář a půjčoval si jako celoživotní filatelista publikace a periodika spojené s touto zálibou. V roce 2018 byl spoluorganizátorem výstavy známek k 100. výročí vzniku ČR a také jako velký obdivovatel Karla Čapka i jeho bratra Josefa se na několika přednáškách v knihovně svým osobitým způsobem podělil o znalosti děl těchto významných regionálních autorů.
V neposlední řadě jako ředitel knihovny publikoval své zkušenosti se zaváděním automatizace v SVK HK, s návštěvami světových knihoven a s radostmi či strastmi českého knihovnictví v odborném knihovnickém tisku, např. v časopisech Čtenář, Národní knihovna, Místní kultura a zejména v knihovnicko-informačním zpravodaji U nás, kde byl také členem redakční rady a který mu tímto vzdává hold a poděkování za vše dobré, co pro knihovnictví i Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové vykonal.
Čest jeho památce!
 
Kontakt na autorku: jaroslava.stepanova@svkhk.cz
 
 
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz