Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 6/10/2021
Číslo: Ročník 31 (2021), Číslo 2
Sekce: Stalo se
Název článku: Kdo probudí spící panny?
Autor: Jaroslava Vydarená
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20210223


Kdo probudí spící panny?

Jaroslava Vydarená

Jako v té pohádce o panně, která ztratila řeč. Mlčenlivá, smutná a spící.  Přesně takovou asociaci ve mně vyvolává pohled na galerie, knihovny, muzea a kulturní domy, které jsou v době covidové již několik měsíců zavřené. Neradostný pohled, ale jak je rozveselit a rozsvítit? Možná byste odpověděli, že se probudí, až do nich zase přijdou lidé, ale to zatím nejde.
Skupina kreativců v čele s Klubem konkretistů v Hradci Králové se rozhodla oživit alespoň kabáty některých veřejných institucí, když už lidé nesmějí dovnitř. A tak vznikla myšlenka Umění do výloh, výtvarného projektu, který v Hradci zdobí kulturní domy, neziskové organizace, informační centra, úřady a jiná místa. Umění nemá příliš v oblibě zprostředkovanou online formu, také „výtvarno“ potřebuje kontakt, přiblížení téměř na dotek. A co teprve ucítit vůni barev, ale tak blízko se přece jen nedostaneme. Spící domy lákají alespoň svými výlohami, ve kterých se objevují zajímavé výtvarné nápady umělců, studentů a pedagogů výtvarných škol. Můžete si například prohlédnout práce z pardubické školy grafického designu, hradecké školy vizuální tvorby, ale také ze základních uměleckých škol či gymnázií. Celý koncept však nespočívá pouze v oživení města výtvarným uměním, autoři mají vyšší ambice. Jednotlivé výstavy se postupně dokumentují a vzniká tak umělecky zajímavý filmový snímek, který bude závěrem možné zhlédnout na sociálních sítích.
V informačním centru na Eliščině nábřeží se můžete potěšit půvabnou poctou fenoménům české kultury – Gočárovi, Kotěrovi, Němcové, Kupkovi či bratrům Čapkovým. Podílela se na ní výtvarnice a pedagožka Jana Bačová Kroftová spolu se svými studenty z pražského gymnázia. Ve výloze neziskové organizace Kontrapunkt na třídě Karla IV. se uvelebily dřevěné objekty akademického sochaře Štěpána Málka, v podchodu na téže třídě vznikla výlohová galerie WTG. Celkem jedenáct míst už v Hradci zdobí artefakty a další přibývají. Inspirovat se nechávají i jinde napříč republikou a to je moc dobře.
Do projektu se zapojila i Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové a nechala si, jak se říká, ušít výstavu přímo na míru. Požádala aktéry o vyzdobení výlohy mezi obojími vstupními dveřmi. Výstava s názvem Čtu, čteš, čteme je věnována letošnímu tématu čtenářství. Podíleli se na ní hlavně studenti školy vizuální tvorby v čele s pedagožkou Pavlou Myslíkovou. A také talentovaná kreslířka z Náchoda Janetta Klemensová Vanin. Až půjdete okolo knihovny, můžete si všimnout spousty obrázků, komiksů a postav čtenářů v nejrůznějších zobrazeních. Ostatně knihy jsou jednou z mála radostí, které nám v této nesnadné a pro mnohé skličující době nebyly odepřeny. A proto čtěme a nesmutněme!
 
Kontakt na autorku: jaroslava.vydarena@svkhk.cz
 
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz