Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 3/18/2021
Číslo: Ročník 31 (2021), Číslo 1
Sekce: Naše téma
Název článku: Čtení život mění – úvod do kampaně
Autor: Barbora Čižinská
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20210104


Čtení život mění – úvod do kampaně

Barbora Čižinská

Milé kolegyně a kolegové, knihovnice a knihovníci,
 
začíná další rok a s ním přichází i nová společná krajská knihovnická kampaň. Její téma jsme vyhlásili na Krajské knihovnické konferenci, kterou pořádá Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové a která se v premiéře odehrála online 24. listopadu 2020. Na konferenci jste také hlasováním vybrali motto, které smysl kampaně nejlépe vyjádří: „Čtení život mění“. Společným tématem letošního roku bude tedy čtení a čtenářství.
Téma jsme vybrali už při přípravě Krajské koncepce knihoven na léta 2019–2023, protože tkví v samotném jádru naší práce. Týká se každé knihovny, nebo alespoň každé veřejné knihovny, a každá knihovna k němu má co říci. Záměrem ale také bylo ulehčit vám trochu práci. Sama vím ze své knihovny, kolik práce, aktivit a nabídek nás obklopuje. Knihovníci jsou přetíženi, a přitom dále nabádáni, aby dělali ještě to a ono. Letos tedy budeme dělat, když to hodně zjednodušíme, to, co už vlastně děláme. Ale dáme tomu společnou stříšku, budeme to křičet více do světa, pochlubíme se, co se nám v téhle oblasti v malých knihovnách daří, a společně si uděláme třeba nějakou větší akci pro radost svou a čtenářů, když situace dovolí.
Začněme ale od čtení… Jistě jste si také všimli, že ve veřejném prostoru již zaznělo a rezonuje, že čtení je důležité. Věnovala se tomu řada celonárodních kampaní. Nicméně naším úkolem bude sdělit veřejnosti, rodičům s dětmi, učitelům a dalším, a to pokud možno chytlavým způsobem, PROČ je čtení tak důležité. Kromě obvyklých argumentů souvisejících s jazykem, představivostí a pamětí, vzděláváním či úspěchem v současném světě do toho zkusíme zahrnout také další rozměry čtení, a to samotný prožitek ze čtení (dobrodružství a zábavu), budování vazeb a také léčivou sílu ukrytou v příbězích. A pro nás knihovníky by snad mohla být užitečná vzájemná výměna zkušeností, informace o existujících projektech na podporu čtenářské gramotnosti či zasvěcená slova odborníka na čtenářství profesora Trávníčka. Úspěšným celonárodním či regionálním projektům bude věnován seriál článků právě v časopise U nás a celému tématu pak jako již tradičně také podzimní Krajská knihovnická konference. Téma podpoří i nabídka seminářů SVK HK.
Garanty kampaně jsou Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové a Knihovna města Hradce Králové, ale byli bychom rádi, aby ta letošní kampaň, letošní snažení bylo opravdu společné. Snad se nám to i výběrem tohoto tématu a přiměřených aktivit, ke kterým bude pro vás snadné se připojit, podaří.
Už si tedy můžete začít masírovat svaly a posílat hodnotnou výživu šedým buňkám mozkovým, jak by řekl Hercule Poirot. Ovšem se zvláštním zřetelem k levé hemisféře. 😊 Nechť se rojí čtenářské výzvy a čtenářské metry, čtenáři roku a čtenářské životopisy a ankety s osobnostmi, setkání s nejmenšími i většími i staršími, společná čtení, inscenovaná čtení, čtenářské happeningy a maratony čtení, podcasty, videa, plakáty, slogany, semináře a hezké zážitky.
 
Kontakt na autorku: cizinska@knihovnahk.cz
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz