Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 12/3/2020
Číslo: Ročník 30 (2020), Číslo 4
Sekce: Stalo se
Název článku: Hvězdy či kvítí?
Autor: Jaroslava Vydarená
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20200420


Hvězdy či kvítí?

Jaroslava Vydarená

Výjimečných talentů bylo a je v našem kraji jako kvítí na louce. Otřepané? Snad. Přesto výstižné. Je jich tolik, jsou tak pestrobarevné a regionu tolik sluší. Od pohádkářů, básníků a romanopisců přes dramatiky, režiséry a hudebníky po malíře, architekty, slavné podnikatele či starosty. Výjimečným lidem našeho kraje se ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové věnujeme od počátku roku a jsme pyšní na to, že světlo mnohých opravdu svítí na světovém nebi. Pokud by vás z té bohaté kytice teď právě nikdo nenapadl, vězte, že jeden ze zakladatelů moderního abstraktního umění František Kupka pochází z Opočna, že otec českého kubismu Bohumil Kubišta se narodil ve Vlčkovicích a do školy chodil v Praskačce, že průkopník novodobého sochařství světového významu Otto Gutfreund je ze Dvora Králové nad Labem. Jedna z vůdčích osobností moderní architektury Josef Gočár, který vdechl Hradci Králové urbanistickou koncepci, žil a tvořil v našem kraji a zemřel v Jičíně. Výrazná literární osobnost a zakladatel exilového nakladatelství ‘68 Publishers v Torontu, Josef Švorecký, prožil dětství v Náchodě a na jeho počest je pojmenován celostátní festival studentské tvorby. Spisovatel, novinář a filozof, jakož i přítel prvního československého prezidenta, Karel Čapek, je stejně jako jeho bratr Josef, malíř světového významu, z Trutnovska.

S výčtem hvězd nejsem u konce, ještě jsem se vůbec nedostala k Erbenovi, Němcové, Jiráskovi, Havlovi, dalšímu malíři světových rozměrů Josefu Šímovi, spisovateli a publicistovi Rudolfu Medkovi, jehož dva synové Mikuláš a Ivan se rovněž proslavili za hranicemi naší země, zakladateli Červené sedmy Jiřímu Červenému a jeho dceři Soně, která se do našeho kraje stále ráda vrací. A jak bych mohla zapomenout na zakladatele továrny Petrof v Hradci Králové Antonína Petrofa, nakladatele Jana Hostivíta Pospíšila a jeho syny, autora české hymny Františka Škroupa či slavného dětského chirurga prof. Hvězdoslava Stefana. Že je to pořádná nálož? Ano, však jsem říkala, jako kvítí na louce či hvězd na noční obloze. A jestli mě podezíráte, že jsem zapomněla na autora nejoblíbenějšího humoristického románu, který u nás zná každé malé dítě, a jehož rozhlasovou podobu proslavil František Filipovský, vězte, že nezapomněla, ale všechny je zde vyjmenovat nemohu. A přiznám se, že se trochu dmu pýchou, když si nyní spolu s vámi připomínám, kdo všechno se tu narodil a tvořil.

Soutěž s názvem Poznáte je? jsme připravili již v lednu a jsme si vědomi její obtížnosti. Na jednom výstavním panelu jsou umístěny fotografie 23 regionálních osobností, které musejí soutěžící nejenom poznat, ale ještě k nim přiřadit díla, která jsou vyobrazena a náhodně rozmístěna na vedlejším panelu. Bratry Čapky, Němcovou, Kubátovou či Václava Havla jistě pozná každý, ale poznat malíře, architekty či hudebníky už je těžší. A ty, co k nim dokázali ještě bezchybně přiřadit díla, už bychom spočítali na prstech. Ale našli se, o to větší jsme měli radost. Soutěž je celoroční, máte tedy ještě šanci nejen oprášit si školní znalosti, ale hlavně získat sympatické ceny.

Od počátku roku věnujeme našim regionálním osobnostem prostor v podobě výstav, besed, přednášek, soutěží a dalších akcí. Výstavy, které můžete průběžně zhlédnout ve vstupní hale knihovny, jsme rozdělili do několika částí podle oborů a profesí. V zimě to byli pohádkáři, po nich slavné rodiny, divadelníci, malíři a architekti, fotografové a na sklonku roku dostanou prostor novináři. Od října do prosince potom bude v galerii Dokola ve čtvrtém podlaží knihovny otevřena závěrečná výstava, která by měla být výběrem toho nejlepšího, co v kraji máme. Přijďte se podívat, třeba trochu záře našich regionálních hvězd osvítí i vás a hlavně, budete hrdí spolu s námi. A nebojte se, určitě je poznáte.

 

Kontakt na autorku: jaroslava.vydarena@svkhk.cz

 
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz