Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 6/6/2019
Číslo: Ročník 29 (2019), Číslo 2
Sekce: Poklady knihovních fondů
Název článku: Vyprávění o zašlých časech rodného kraje
Autor: Ester Horáková
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20190225


Vyprávění o zašlých časech rodného kraje

Ester Horáková

V roce 1936 se narodil na Studánce kousek od Dobrušky v rychnovském okrese pan Karel Petr. Od mládí se zajímal o historii, a to ne ledajakou. Zajímal se o svůj rodný kraj. Ve svých asi šedesáti letech dopsal unikátní knihu „Vyprávění o zašlých časech rodného kraje“. Mnoho hodin proseděl v archivech a bádal, hledal. Podle autorova vyjádření kniha není, a ani nemá být, odbornou historickou studií nebo sbírkou pověstí či lidových povídek.
Jeho kniha je volným vyprávěním příběhů z dávných dob, se všemi dosažitelnými historickými poznatky, s vřelou láskou k národu, vlasti a především rodnému kraji. Když její řádky čtete, ožívá v ní stará písmácká tradice, která se v nelehkých dobách dědila z otce na syna. Ožívají jednotlivé grunty a osudy jejich obyvatel. Tyto řádky také dávají velký prostor pro fantazii.
Kdo si ale chce zopakovat české dějiny, může začít od začátku; každý hledá v knize to své, to, co ho zaujme. Byla by však chyba nečíst i ostatní kapitoly, protože v nich je většinou nějaký údaj, který podává vysvětlení různých skutečností. Historie zde probouzí představivost a také dává poučení o tom, co všechno naši předci dovedli.
Pro vaši lepší představu uvádím převyprávěný úryvek z knihy, ve kterém se autor zabývá základy školství na Skalce: V dávných dobách urozených a statečných pánů Mladotů kolem roku 1764 nebyla na Skalce škola. Děti musely za vyučováním do vedlejší vsi. Baron Mladota ale cítil, že je zapotřebí vzdělávat i místní děti. Proto požádal místního sládka, aby učil děti číst, psát a počítat. Nejprve se učily děti v malé světničce, která po nějaké době již nevyhovovala. Vyučovalo se především v zimě, protože v ostatních měsících děti pomáhaly na polích a v hospodářstvích. Po stížnosti, která byla zaslána až do vrchnostenské kanceláře, postoupilo collorédské panství malou místnost v myslivně, která se stala na nějakou dobu zázemím pro vyučování. Školství v té době upadalo až do roku 1816, kdy bylo vydáno císařské nařízení o tom, že ve všech „spádových“ obcích musí být škola. Stávající škola na Skalce byla postavena po různých peripetiích v letech 1896–97, po opravách a rekonstrukcích stojí dodnes.
Moje převyprávění zabralo jeden odstavec, pan Petr vše rozvinul do osmi velkých stran. Kniha „Vyprávění o zašlých časech rodného kraje“ má v originále formát A3, 180 stran a 5,2 kilogramů. Vázána je ručně v koženkové vazbě s ručně malovanými obrázky. Mám tu čest tento poklad naší historie mít v knihovně Podbřezí. Je zde k prohlédnutí, přečtení a zamyšlení.
 
Kontakt na autorku: podbrezi.knihovna@seznam.cz
Web knihovny: https://knihovna-podbrezi.webnode.cz/
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz