Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 6/6/2019
Číslo: Ročník 29 (2019), Číslo 2
Sekce: Z knihovnických organizací
Název článku: Klub knihovnických seniorů SKIP 08 a putování za sourozenci Čapkovými
Autor: Božena Blažková
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20190223


Klub knihovnických seniorů SKIP 08 a putování za sourozenci Čapkovými

Božena Blažková

Když jsem si připravovala pro regionální valnou hromadu SKIP 08 prezentaci aktivit našeho seniorského knihovnického klubu za loňský rok, uvědomila jsem si, kolik společných akcí a setkání jsme už od roku 2012 uspořádali. Ráda bych vás seznámila s našimi posledními aktivitami.
V loňském roce jsme se v květnu společně vypravili do Sobotky, kde jsme navštívili nejen knihovnu, ale i Muzeum Fráni Šrámka a zámek Humprecht. I přes nepřízeň počasí využili skalní turisté možnost přespání v Libošovicích. A tak se po příjemně stráveném večeru ještě následující den účastníci prošli kolem hradu Kost a pokochali se krásami Českého ráje. Akci pro nás obětavě zorganizovala naše členka Alenka Pospíšilová, která za svůj přínos kulturnímu dění na Jičínsku získala významnou regionální cenu – Jivínského Štefana. V září se konal literárně-turistický zájezd do Teplických skal. Cílem byl zámeček Bischofstein a organizátorka Věra Škraňková nabídla možnost přespání u nich na chalupě. Akce se jako obvykle vydařila a všichni účastníci zájezdu si užili nejen turistiku, ale i pěkné večerní společné posezení. V říjnu jsme se sešli v Knihovně města Hradce Králové na tradiční inspirativní „literární bábovce“. Všichni přítomní si navzájem připravili nejen kulinární, ale hlavně literární občerstvení. Po skončení akce byly pro účastníky tradičně sepsány nejen recepty, ale hlavně osvědčené literární lahůdky a tipy na knížky, které stojí za to si přečíst. Co se týče cestopisných přednášek, i v této oblasti jsme čerpali tzv. z vlastních zdrojů a využili jsme opět nepřebernou studnici výprav manželů Čejkových. Tentokrát jsme s nimi navštívili Nový Zéland. V letošním roce jsme aktivity více přesunuli do prvního pololetí a trochu jsme je i rozšířili. V plánu máme návštěvu Hronova, Hořic a Sobotky, kde jsme v loňském roce nestihli vlastivědnou vycházku. Ve druhé polovině roku nás čeká „literární bábovka“ a druhá polovina návštěvy Nového Zélandu.
Závěrem bych ráda ještě podrobněji zmínila první akci letošního roku – literárně‑vlastivědnou vycházku a přednášku: Hronov v životě a díle sourozenců Čapkových. Průvodcem a lektorem byl Hasan Zahirović, člen Společnosti bratří Čapků a známý čapkovský badatel, kterého knihovníci znají z konference Člověk Čapek. Hronov společně s Úpicí a Malými Svatoňovicemi patří mezi jeho nejoblíbenější místa v našem regionu. Při hledání souvislostí mezi hronovským dětstvím sourozenců Čapkových a jejich tvorbou narazil na úžasnou věc – ve starém mlýně hronovské babičky (Papírna) je zachovaná původní autentická pec. Celý objekt je nyní v majetku města, zatím ve zchátralém stavu a potřebuje rekonstrukci. Společně s místními zájemci o čapkovské tradice se Hasan Zahirović snaží nalézt odpovídající kulturně-společenské využití této historicky zajímavé budovy. Vedle Jiráskova rodného domku a současné muzejní expozice by město Hronov mohlo postupem času nabídnout návštěvníkům další velice zajímavou společenskou budovu s výstavním a přednáškovým sálem. Nabízí se spojení nejen se sourozenci Čapkovými (pohádkový kraj jejich dětství, muzeum robotů), ale i s dalšími významnými osobnostmi Hronova. Své místo by zde mohla mít např. i expozice zabývající se historií celosvětově jedinečného festivalu divadelních ochotníků. Na přednášce v knihovně i během literárně-vlastivědné vycházky nás lektor velmi podrobně seznámil se všemi zajímavostmi a nově se nabízejícími možnostmi města Hronova. Pevně věřím, že při příští návštěvě Hronova už budou plány jasnější a budova se bude rekonstruovat. Lektor se nám s neutuchajícím entuziazmem věnoval po celý den a předal nám obrovské množství zajímavých informací. Myslím si, že po návratu domů jsem nebyla jediná, kdo z knihovny vytáhl knížku Heleny Čapkové Moji milí bratři a znovu se začetl do vzpomínek na společné dětství všech tří sourozenců.
 
PS. Na valné hromadě jsem si také uvědomila, že mezi nás seniory přicházejí stále mladší ročníky. Já vím, že se věk odchodu do důchodu zvyšuje, ale z pohledu nás, kteří už v důchodu nějaký ten rok jsme, mezi nás přicházejí stále mladší. J Zvu tedy všechny současné i budoucí knihovnické seniory, kteří mají zájem se i nadále s knihovníky setkávat a podnikat společné aktivity, mezi nás. Potřebujete k tomu jediné – ponechat si i po odchodu do důchodu členství ve SKIPu. Pokud jste měli pouze členství kolektivní za knihovnu, je zapotřebí se přihlásit jako individuální člen. Přihlášku a další informace včetně plánovaných akcí naleznete na webových stránkách regionálního výboru http://skip.knihovnahk.cz/. Scházíme se čtyřikrát ročně. V současné době máme v evidenci téměř 40 zájemců. Akcí se pravidelně účastní 10–20 členů. Pokud chcete být aktuálně informováni o jednotlivých akcích, přihlaste se na mojí e-mailové adrese b.blaza@seznam.cz a já vás ráda zařadím do adresáře.
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz