Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 6/6/2019
Číslo: Ročník 29 (2019), Číslo 2
Sekce: Z knihovnických organizací
Název článku: Valná hromada SKIP 08 Východní Čechy
Autor: Kateřina Hubertová
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20190222


Valná hromada SKIP 08 Východní Čechy

Kateřina Hubertová

Valná hromada SKIP 08 Východní Čechy proběhla v Knihovně města Hradce Králové v úterý 19. března 2019. Přítomno bylo 66 členů východočeského SKIP, tj. 35,3 %, kteří se postupně seznámili se zprávami o činnosti za rok 2018, o hospodaření a se zprávou revizní komise. Společně s plánem akcí na rok 2019 byly všechny předložené materiály hlasováním schváleny. Následovalo představení volebních kandidátů do regionálního výboru SKIP 08 a kandidátů do ústředních orgánů SKIP ČR. Velká celorepubliková valná hromada SKIP ČR proběhne v červnu v Obecním domě v Praze (info https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/valna-hromada/10.-valna-hromada), přítomné podrobně informoval předseda SKIP ČR a host regionální valné hromady Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., z Národní knihovny v Praze.
 
Součástí valné hromady bylo opět slavnostní vyhlášení soutěže Čtenář roku. V březnu, v měsíci věnovaném právě čtenářům, SKIP již devátým rokem vyhledává a oceňuje nejlepší čtenáře. V soutěži jsme již hledali nejmladší, nejstarší, čtenářské rodiny… letos jsme se zaměřili na muže se zajímavým „čtenářským příběhem“. Knihovny mohly kritéria soutěže volit dle svých potřeb a nominovat svého MISTRA ČETBY – čtenáře roku 2019. Protože SKIP 08 je rozkročen přes dva a kousek kraje, hledali jsme mistry dva – za Královéhradecký a Pardubický kraj. Za kraj Královéhradecký byl oceněn Ing. Vilém Vatrt, kterého do soutěže nominovala Místní knihovna v Černilově. Za Pardubický kraj byl oceněn Jan Brožek, kterého do soutěže nominovala Knihovna městského obvodu Pardubice III. A proč zrovna tito?
Z nominace černilovské knihovny se lze dozvědět: „Pan Vilém Vatrt je naším věrným čtenářem. Je to mladý muž, který cestuje díky své práci po celém světě a navštěvuje velmi dobrodružné lokality a dálavy. Doma chvíli neposedí. Dal by se charakterizovat slovy ,Z Černilova až na konec světa‘. Téměř všude s ním cestují také časopisy a knihy z naší knihovny. V naší sbírce kuriózních fotografií máme díky panu Vatrtovi vyfoceno, kam až se výpůjčky z naší knihovny, na rozdíl od nás knihovnic, dostaly. Ze svých cest také vozí ochutnávky různých exotických plodin a nezapomíná přitom na pracovnice knihovny. :-) Minulý týden jsem takto ochutnala ovoce až z Kolumbie! A řekněme si, kolik čtenářů pamatuje na ocenění práce knihovnic? Také proto si myslím, že je za naši knihovnu nejlepším kandidátem na titul ,mistr četby‘.“
Pardubický mistr čtenář měl v nominaci zdánlivě skromnější text. Obsahoval pouze devět slov a jedno číslo: „Velmi aktivní čtenář, který za rok přečetl neskutečných 436 knih.“
Myslíme, že oba pánové si ocenění zasloužili. Díky soutěži jsme se zase dozvěděli něco víc o lidech, kteří chodí do knihoven. Oba pánové, mistři četby, dostali knihy od sponzorů soutěže a poukázku na nákup nových knih v knihkupectví Kanzelsberger od SKIP 08.
 
V souvislosti s Březnem – měsícem čtenářů SKIP 08 byly na webu http://projekty.kmhk.cz/ aktualizovány nové Seznamy dětské literatury. Seznamy s novinkami za rok 2018 obsahují 25 titulů pro každý ročník. Nové TOP knihy jsou v seznamech zvýrazněny, takže jsou na první pohled zřetelné. Výběr je zaměřen na novinky a čtivé knížky vydané v roce 2018 (případně 2017 i starší kvalitní tituly), které knihovnice znají z půjčovní praxe. Ke každé knize jsou připojeny tyto údaje: jméno autora, nakladatel, rok vydání, počet stran a stručná anotace. Řazení knížek podle věkových skupin: mateřská škola (předškoláci), 1. ročník, 2.–3. ročník, 4.–5. ročník, 6. ročník, 7.–8. ročník a 9. ročník. Koordinátorky projektu doufají, že seznamy pomohou v práci jak knihovníkům, tak i učitelům, případně rodinám v orientaci ve vycházejících dětských titulech.
V loňském roce se podařilo Knihovně města Hradce Králové ve spolupráci se SKIP Východní Čechy posunout soutěž Lovci perel o stupeň dále. Lovci nyní mají vlastní webovou stránku https://www.lovciperel.cz/ a jejich možnosti se značně rozšířily. Právě o tom byl další příspěvek, který na valné hromadě zazněl. Představení webu a jeho možností se ujala autorka původní soutěže, Bc. Alice Hrbková z Knihovny města Hradce Králové. V současné době je do soutěže zapojeno z celé republiky 194 knihoven a 62 škol a soutěží celkem 2 333 dětských lovců, kteří loví mezi 2 672 perlorodkami. Databáze knih, která vkládáním perlorodek vznikla, je i s doplňkovými otázkami ke každé knize přístupná i neregistrovaným návštěvníkům. Lze ji tedy využít podobně jako knihy ze Seznamu dětské literatury. Knihy zde se dají filtrovat podle věkových kategorií.
Posledním bodem programu byla přednáška Mgr. Zlaty Houškové o nejnovějším projektu SKIP, nazvaném Bookstart – S knížkou do života. O tomto projektu lze nyní slyšet často. Příspěvek měl hlavně vysvětlit knihovníkům, že není třeba se bát zapojit se. Více na http://www.sknizkoudozivota.cz/.
   
Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz
Web SKIP 08 Východní Čechy: http://skip.knihovnahk.cz/
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz