Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 6/6/2019
Číslo: Ročník 29 (2019), Číslo 2
Sekce: Doporučujeme do vašich fondů
Název článku: Pohádky a poudačky z Hadařova
Autor: Marcela Fraňková
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20190221


Pohádky a poudačky z Hadařova

Marcela Fraňková

Depozitáře obecních spolků, které obhospodařují nadšení a pracovití patrioti, občas vydají zajímavé doklady minulosti. Ať už jde o zápisy o událostech, literární počiny, básně, anebo zapsaná vyprávění babiček, podávaná z generace na generaci, je dobře, když je jim věnována pozornost. A pokud se dočkají i nové publicity, potom zcela jistě obohatí regionální tvorbu a její historii.
Červený Kostelec se v samém závěru roku 2018 dočkal vydání zajímavé regionální publikace. V depozitáři Vlastivědného spolku při Městském kulturním středisku Červený Kostelec objevil František Tuček rukopis Jaroslava Durdíka, který se v 60. a 70. letech minulého století zabýval vlastivědnou prací v Červeném Kostelci a jeho okolí. Z jeho vyprávěnek a poudaček, zčásti zřejmě zcela vybájených a zčásti sepsaných příběhů ze života v Kostelci, vyšla tiskem pouze jedna. Zbylé čekaly až na dobrý nápad pánů z Vlastivědného spolku, kteří oslovili učitele gymnázia v Trutnově Mgr. Vojtěcha Kábrta, Ph.D., a ředitele Městského kulturního střediska Tomáše Šimka a nabídli jim možnost připravit „poudačky“ k tisku. A všichni společně měli velké štěstí, že nabídku ke spolupráci přijal i Petr Čuhanič, který knížku půvabně ilustroval. Po grafické úpravě Aleše Jurčičky a tisku v tiskárně GZH Hronov, s. r. o., byla knížka připravena vydat se na cestu ke čtenáři jak v regionu, tak určitě i do knihoven milovníků magického kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků v celé republice.
Vítání knihy proběhlo těsně před vánočními svátky v Knihovně Břetislava Kafky. Přítomní si vyslechli úryvky poudaček v podání Nadi Eflerové, potěšili si duši vystoupením dětí ze souboru Hadářek, jak také jinak, když jde o poudačky z Hadařova, a došlo samozřejmě i na přípitek na šťastnou cestu knihy ke čtenáři. Knihu bylo možno zakoupit jako dárek pod vánoční stromeček. Na důkaz, že náš kraj je bohatý na pověsti a lidovou tvorbu, byly ve vstupním prostoru červenokostelecké knihovny vystaveny ukázky regionální literatury z doby minulé i současné, která je součástí regionálního fondu knihovny.
Aby nepřišli zkrátka ani čtenáři zpravodaje U nás, dovolím si na závěr nabídnout malinkou ochutnávku – ukázku vypravěčských schopností autora zmíněných poudaček Jaroslava Durdíka a dialektu, kterým je zaznamenal: „A tenkrát za Hadařovem – takhle k panství, kerý dál měl Krakonoš – se táhly veliký, hluboký lesy. No hotový moře, lány lesů. Šak lidi jim taky říkali lesy v Lánech. Protékal tam potok, kerej měl svý prameny někde až v Krakonošovském rajóně. Tomu taky patřily lesy a hory, kam až voko dohlídlo. A v těch Lánech vostávala zlá Ježibaba. Nigdo neví, vodkud přišla a jak se tam dostala. Byla to babizna vysoká jako jedle, vlasy měla vybělené, velký uhrančivý voči jí svítily jako kočce, pod vorličím nosem měla širokou a bezzubou hubu. Celá páchla tak diuně vohněm a sírou, kerou vydechovala a kerou přiváděla nemoce dobytku a sužovala lidi. A představte si! Tahle vošklivá a vohyzdná babice najednou si usmyslila, že tam tak sama nebude a že chce ňákýho človíčka. Inu, posedla ji, nestvůru, touha po mužským, nestydu!“
 
DURDÍK, Jaroslav. Pohádky a poudačky z Hadařova. 1. vydání. Červený Kostelec: Městské kulturní středisko, 2018. 88 s. ISBN 978-80-270-4937-0.
 
Kontakt na autorku: reditelka@knihovnack.cz
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz