Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 6/6/2019
Číslo: Ročník 29 (2019), Číslo 2
Sekce: Doporučujeme do vašich fondů
Název článku: Hradecká čítanka. Hradec Králové v poezii a próze
Autor: Petra Landsmannová
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20190219


Hradecká čítanka. Hradec Králové v poezii a próze

Petra Landsmannová

Na sklonku roku 2018 vydala Knihovna města Hradce Králové novou publikaci s poetickým názvem Hradecká čítanka. Slavnostní křest se uskutečnil ve čtvrtek 6. prosince 2018. Kniha je „mladší sestrou“ Literárního průvodce Hradcem Králové z roku 2016, na který volně navazuje a doplňuje jej. Proto má podobné grafické provedení i stejně netradiční čtvercový formát.
Hradecká čítanka obsahuje ukázky literárních textů, které se vztahují k Hradci Králové. Jedná se o básně, povídky, romány, fejetony, paměti a písně. Některé jsou známé, jiné zapomenuté, nebo dokonce nesnadno dostupné. Převážná část textů shromážděných v čítance podává velmi plastický obraz o životě v Hradci za předchozích generací.
Ukázky vybral a tematicky seřadil emeritní ředitel knihovny Mgr. Jan Pěta. Jak sám upozorňuje v úvodu, jedná se o výběr bez nároku na úplnost. Jsou zde zařazeny texty pouze od hradeckých autorů. Pod tímto pojmem rozumíme básníky, prozaiky a dramatiky, jejichž život a dílo jsou spojeny s Hradcem Králové, kteří se zde narodili, kteří tu bydleli, studovali, pracovali a případně též literárně tvořili. Navíc jde jen o ty z nich, jejichž dílo bylo završeno, kteří již nežijí.
 
V první kapitole Obrazy z dějin Hradce Králové najdete čtivé texty pojednávající o historii města. Ukázky jsou seřazeny chronologicky, takže postupně odkrývají zajímavé milníky hradeckých dějin od středověku až po rok 1968. Nalezneme zde ukázky z historických románů, povídek, ale i memoárů z pera různých autorů, např. Ignáta Herrmanna, Aloise Jiráska, Josefa Štolby, Jaroslava Durycha, Rudolfa Medka, Vladimíra Preclíka, ale i úryvek z deníku židovského chlapce, studenta hradeckého gymnázia Jiřího Münzera. Druhá kapitola s názvem Doma obsahuje texty o rodném městě. Spisovatelé často vzpomínají na rodný dům, rodinu, dětství i mládí, které prožili v Hradci. Opět se zde prolínají známá literární jména (Štolba, Durych, Medek, Vachek, Fischl) s literáty méně proslulými. V kapitole Hradecké osobnosti najdete úryvky chvalozpěvů, zdravic či vzpomínek na významné hradecké obyvatele, jejichž věhlas přesáhl hranice města. Ukázky jsou seřazeny chronologicky, od oslavné básně na Bohuslava Balbína až po vzpomínky spolužáků na studenta Karla Čapka a oslavnou báseň na legionáře Rudolfa Medka. Obsáhlá je kapitola Když jsem v Hradci študýroval, ve které jsou shromážděny vzpomínky spisovatelů na dobu mládí a na studia na hradeckých školách, ať už to bylo staroslavné gymnázium, kněžský seminář, učitelský ústav, reálka či obchodní akademie. V Hradci Králové také vznikla řada studentských spolků a spousta literátů vzpomíná právě na to, jak hradecká kulturní atmosféra ovlivnila jejich vztah k umění a inspirovala je k vlastní tvorbě. K mládí a studentským letům neodmyslitelně patří i první milostná vzplanutí a první lásky. Ukázky z milostných básní, vzpomínkových textů prozaických, ale i úryvky z deníků či dopisů naleznete v kapitole Hradecké lásky. O Hradci Králové se v minulosti často mluvilo i jako o městě vojáků, protože v původní hradecké pevnosti sídlila vojenská posádka a ve městě měl rozhodující slovo velící důstojník. Atmosféra vojenských pochodů, kasáren, cvičení a večerních štrajchů je věrně zachycena v kapitole Život vojenský. Kapitola Hradecký místopis obsahuje úryvky z děl popisující hradecká zákoutí, budovy sakrální i profánní, hřbitovy, parky, schodiště a spoustu dalších lokalit, které zaujaly hradecké literáty. Mezi výrazné dominanty Hradce patří i jeho řeky – Labe a Orlice, které se slévají u romantického soutoku. Není divu, že řada literátů popsala právě hradecké řeky, jejich modravý nádech, romantická zákoutí, tajemné proudy, ale i praktické využití vody pro bělení prádla, vaření tiskařské černě či plavení dřeva. Neštěstí při povodních či sebevraždy mladých studentů naleznete také v kapitole Řeky neboli město na soutoku. Předposlední kapitola Začarovaný Hradec popisuje město plné ohnivých mužů, vodníků, polednic, bílých paní a jiných strašidelných postav. Ano, i Hradec Králové má svoje nadpřirozené bytosti a naštěstí i spisovatele, kteří se postarali o to, aby se na hradecké pověsti nezapomnělo. Poslední kapitola se jmenuje Hradec milovaný: jak je již z názvu patrno, zahrnuje ukázky básní poetů oslavujících město Hradec Králové. Obdiv, okouzlení, vděčnost, stesk i melancholie, to lze najít v literárních vyznáních, vzpomínkách i vzkazech budoucím generacím.
 
Texty shromážděné v Hradecké čítance nejsou upraveny podle současného pravopisu, uveřejňujeme je přesně ve znění citovaných originálů. V nezměněné podobě jsou svědectvím jak osobitosti literárního stylu každého spisovatele, tak vývoje českých pravopisných zvyklostí. Pro doplnění jsou uvedeny údaje o autorech v závěrečném abecedním seznamu spisovatelů s kratičkými anotacemi o jejich vztahu k Hradci.
Literární texty vhodně doprovázejí historické fotografie. K přiblížení atmosféry jsou tak často použity staré fotografie města, domů, ulic, zákoutí, Hradečanů i Hradečanek ze sbírky Státního okresního archivu v Hradci Králové. Jedná se o snímky známé, ale často i neznámé a poprvé knižně publikované.
Když se řekne Hradec Králové, začnu psát novou knihu,“ řekl při jednom ze svých návratů do rodného města spisovatel Viktor Fischl. Jak se přesvědčíte v Hradecké čítance, zdaleka nebyl sám…
Pokud vás publikace zaujala, můžete si ji zakoupit za 300 Kč v naší knihovně (v hlavní budově ve Wonkově ulici a na pobočce na Novém Hradci Králové). Případně si publikaci můžete objednat na e-mailu infostredisko@knihovnahk.cz, pošleme vám ji poštou.
 
PĚTA, Jan. Hradecká čítanka: Hradec Králové v poezii a próze. Hradec Králové: Knihovna města Hradce Králové, 2018. 210 s. ISBN 978-80-85059-54-0.
 
Kontakt na autorku: lansmannova@knihovnahk.cz
Web knihovny: https://www.knihovnahk.cz/
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz