Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 6/6/2019
Číslo: Ročník 29 (2019), Číslo 2
Sekce: Stalo se
Název článku: Randění v knihovně
Autor: Lenka Jandová
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20190216


Randění v knihovně

Lenka Jandová

V době, kdy usedám nad tímto článkem, je 14. únor už sice dávno za námi a květen lásky čas daleko před námi, ale Hynek, Vilém i Jarmila jistě prominou, že příležitost k nové lásce u nás v knihovně pučí již v Březnu – měsíci čtenářů. Už poněkolikáté měli čtenáři Knihovny města Hradce Králové možnost zažít v knihovně Rande s knihou naslepo, tentokrát na pobočce Moravské Předměstí B. Nebojte se, k žádným orgiím u nás nedocházelo, pouze jsme našim čtenářům poskytli příležitost k seznámení s novými autory, příběhy a zážitky.
A v čem přesně Rande s knihou naslepo spočívá? Je to velice prosté. Vybrali jsme z fondu knihovny plno krásných knih, zabalili je do neprůhledného papíru, pěkně ozdobili a přidali malý štítek s nápovědou. Ze štítku se dalo vyčíst pouze hodnocení čtenářů z internetové Databáze knih, žánr a národnost autora. Jinými slovy už nebylo možné knihu soudit podle obalu. Do každé knížky jsme navíc vložili slosovatelný anketní lístek, na kterém se nám čtenáři mohli svěřit s tím, jak se jim „rande“ vyvedlo a jestli by do toho šli znovu. Až se nám všechny anketní lístky vrátí, provedeme slosování a odměníme tři čtenáře sladkou cenou. Jak jinak, když jde o lásku. Za měsíc březen se půjčilo přes 70 dárkově zabalených knih a velice nás potěšilo, že „randit“ k nám přišli nejen naši běžní čtenáři, ale že k nám zavítali i návštěvníci vzdálených poboček naší knihovny. A někteří i vícekrát. K dnešnímu dni tj. k 5. 4., se nám vrátilo 28 anketních lístků a v drtivé většině se čtenáři svěřili, že se jim rande naslepo vydařilo. Pár čtenářů jsme ale museli vyvést z omylu, že ačkoli jsou knihy zabalené jako dárky, nemůžou si je nechat a musí nám je po měsíci zase vrátit. A jedna čtenářka, která s námi „randila“ i loni, nám prozradila, že ozdoby ze zabalených knížek si schovala a používá je jako jarní dekoraci.
Rande naslepo není samozřejmě jedinou akcí, kterou Knihovna města Hradce Králové v rámci Března – měsíce čtenářů pořádá. Letos mohli naši uživatelé například navštívit přednášku o bylinkách, předčítání O vlkovi, který vypadl z knížky, a Knihožrouty u Berty na pobočce Slezské Předměstí, zájemci si také mohli poslechnout přednášku o jarním detoxu v Centru celoživotního vzdělávání nebo vytvořit vázičku pro maminku na pobočce Nový Hradec Králové. U nás na Moravském Předměstí B měli návštěvníci možnost zasoutěžit si v literárním kvízu, vyrobit sovu Matyldu, jež je patronkou dětského oddělení naší pobočky, či zhlédnout Etnoportréty, výstavu obrazů od nadaných dětí ze Střední uměleckoprůmyslové školy v Hradci Králové.
Krásných akcí, které nejen v rámci Března – měsíce čtenářů Knihovna města Hradce Králové pořádá, je mnoho, ale závěrem všechny čtenáře časopisu U nás vyzývám: Dejte šanci vykvést nové lásce, třeba zase za rok u nás v březnu, a nezapomeňte, Rande s knihou naslepo má jednu velkou výhodu: když vám kniha nepadne do oka, můžete ji bez obav a výčitek zase vrátit.
 
Kontakt na autorku: moravske@knihovnahk.cz
Web knihovny: https://www.knihovnahk.cz/
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz