Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 6/6/2019
Číslo: Ročník 29 (2019), Číslo 2
Sekce: Zaujalo nás
Název článku: Malá rekapitulace časopisu ČAJ ke kulatému výročí – číslo 150
Autor: Václav Franc
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20190213


Malá rekapitulace časopisu ČAJ ke kulatému výročí – číslo 150

Václav Franc

Časopis autorů Jičínska pro chvíle pohody“ (zkráceně ČAJ) začal vycházet v říjnu 2002 jako reakce na nemožnost publikovat delší texty regionálních autorů. Doposud v měsíčníku KOBRA (Kulturní občasník regionálních autorů) vycházely pouze kratší texty a spíše poezie. ČAJ měl nejprve půlroční periodicitu, která se postupně zkracovala.
V prosinci 2007 vyšel jako určitá prémie výbor z příspěvků v ČAJi „Silný kafe“ a byly v něm uveřejněny příspěvky dvanácti autorek a autorů vybraných za pět let od prvního čísla ČAJe. Od srpna 2008 (číslo 23) vychází až do současnosti jako měsíčník. Zatímco v prvních číslech tvořily texty místních autorů většinu náplně časopisu, postupně se stále více dostávalo na příspěvky hostů. Od čísla 52 (leden 2011) potom přibyl i rozhovor se zajímavou osobností. Další významná změna nastala v lednu 2012. Do čísla 63 (prosinec 2011) vycházel ČAJ ve formátu A4, od následujícího čísla už v dnešním formátu A5. Během více než šestnácti let vyšly v ČAJi příspěvky více než dvaceti regionálních autorů, nechyběli zástupci z řad žáků či studentů místních škol, další regionální autoři (třeba úspěšní účastníci literární soutěže Řehečská slepice). Kromě toho se v ČAJi představilo téměř 200 autorek a autorů prakticky z celé České republiky, dále množství autorů ze Slovenska a nechyběli ani autoři z Polska a Maďarska. Vedle známých jmen české literatury se v ČAJi objevují nová jména, řada autorů uveřejnila svoje příspěvky dokonce právě v ČAJi poprvé.
Novinkou posledních let je i to, že některá čísla jsou věnována literatuře určité země či zemí, třeba právě v lednu 2019 severské literatuře (předtím francouzské, ruské atp.).
Jubilejní březnové číslo 150 je zaměřeno především na mladé autory a opět je mezinárodní, neboť svoje básně představují autoři ze Slovenska (Lucia Makúchová a Charlie Daimon). Rozhovor poskytl nymburský básník a badatel Aleš Misař či hradecká cestovatelka Andrea Željazková, která chce o svých putováních vydat knihu. Čtenáři se dozvědí o knize Jaroslava Rudiše „Český ráj“. K výročí ČAJe přispěli autoři na základě výzvy „povídka na 150 slov“. Nejzajímavější práce jsou uveřejněny právě v jubilejním čísle.
Jenže ČAJ chystá další překvapení. Již dubnové číslo 151 bude věnováno Řehečské slepici, chystá se číslo zaměřené na německou a řeckou literaturu či číslo k 200. výročí narození Boženy Němcové (únor 2020), kde rozhovor přislíbila paní profesorka Jaroslava Janáčková, která dílu autorky z našeho kraje zasvětila převážnou část badatelského života.
Editor ČAJe Václav Franc má ještě hodně plánů, takže se zdá reálné i číslo 200, plánované na rok 2023. Nechť elán a nadšení, stejně jako přízeň čtenářů a literátů, ČAJi vydrží do dalších let.
Zájemci si mohou všechna čísla přečíst v PDF formátu na stránkách http://ikobra.rehec.cz/.
 
Kontakt na autora: franczub@seznam.cz
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz