Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 6/6/2019
Číslo: Ročník 29 (2019), Číslo 2
Sekce: Nové trendy
Název článku: #knihovnyjdousdobou
Autor: Vanda Vaníčková
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20190212


#knihovnyjdousdobou

Vanda Vaníčková

Porozuměli jste názvu článku, aniž byste ho považovali za jazykový rébus? Pokud ano, ovládáte jednu z dílčích dovedností určených pro přežití v současné společnosti. Pokud jste nikdy neslyšeli o # (hashtagu) a text psaný dohromady považujete za chybu, je třeba se ještě leccos o světě naučit. S nadsázkou samozřejmě.
 
Instagram je v módě
Zmíněný „křížek“ neboli hashtag je neodmyslitelně spjat s populární sociální sítí Instagram (www.instagram.com), kde funguje jako znak pro klíčové slovo usnadňující vyhledávání a propojení příspěvků podle jejich zaměření. Instagram je sociální síť určená ke sdílení fotografií a videí. Primárně funguje jako aplikace pro mobilní telefony, spustit ji lze samozřejmě i na počítači. Instagram byl založen vývojáři K. Systromem a M. Kriegerem, v roce 2010 se poprvé objevil mezi aplikacemi pro operační systém iOS (společnost Apple), nyní je dostupný pro všechny základní operační programy. V současné době je síť Instagram ve vlastnictví společnosti Facebook. Na instagram lze přidávat fotografie a videa, která se zobrazují ve čtvercovém formátu. Mezi oblíbené, ale zároveň kritizované možnosti této aplikace patří různé filtry, pomocí nichž lze upravovat fotografie.[1]
V rychle se vyvíjejícím světě sociálních sítí je relativně obtížné najít aktuální a relevantní statistiku, nicméně nejbližší odhady z roku 2018 hovoří o tom, že profil na instagramu má na světě zhruba 1 miliarda lidí a v České republice více než 2 miliony lidí. Pro porovnání – stejná statistika uvádí, že facebookový profil vlastní zhruba 2,3 miliardy lidí na světě a přes 5 milionu Čechů.[2] Nejsledovanější účty na instagramu ve světě obstarávají celebrity a sportovci jako například Justin Bieber (108 milionů sledujících), Taylor Swift (115 milionů sledujících), Cristiano Ronaldo (161 milionů sledujících), Selena Gomez (148 milionů sledujících) nebo Beyoncé (126 milionů sledujících). V českém prostředí slaví na instagramu úspěch například Leoš Mareš (735 tisíc sledujících), Kovy (579 tisíc sledujících), Zuzkalight (věnuje se zdravému životnímu stylu a cvičení; 744 tisíc sledujících) nebo Ben Cristovao (703 tisíc sledujících).
 
Proč to funguje?
Rostoucí popularita instagramu (nejen mezi dětmi a mladými lidmi) není náhodná, svým charakterem koresponduje se současným chováním většiny uživatelů virtuálního prostředí. Není čas ztrácet čas. Na internetu je uloženo velké množství informací různého druhu a různé kvality. Uživatelé málokdy věnují hodiny svého času hledání ověřených zdrojů, na nichž by nalezli to, za čím přišli. Stále častěji se nechají „ukolébat“ informačním souhrnem či výtahem, který jim je přehledně podsunut. Na obdobném principu časové ekonomie funguje instagram, který namísto dlouhých titulků a komentářů nabízí fotografie. Zveřejnit všeříkající obrázek, jímž autor vyjádří „více než tisíc slov“. Byť je spojení vypůjčené z reklamy na bonbóny Raffaello, hodí se i do tohoto kontextu. Zároveň je obrazové sdělení atraktivnější i pro naši psychiku a estetické cítění a vyvolává silnější emoce.
 
Je to i pro knihovny?
Ano! Kromě výše zmíněných známých osobností má instagramový profil například také Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně (pozn.: více v článku M. Sehnalové Se Čtipískem na webu, U nás, roč. 29, č. 1). A Jičín v tom rozhodně není sám, dále mne zaujaly kupříkladu instagramové profily knihoven v Třinci[3], Prostějově[4] nebo Uherském Hradišti[5]. Podívejte se, inspirujte a třeba zkuste i založit profil a proniknout do tajů této sociální sítě.
Instagram představuje pro knihovnu primárně další informační kanál při práci s veřejností. Díky sdílení obrázků poskytuje trochu jiné možnosti komunikace se čtenáři. Podle zkušenosti s knihovnickými profily jsou nejčastěji zveřejňovány propagační materiály (plakáty k akcím knihovny, speciální nabídky pro čtenáře), fotografie z akcí knihovny nebo knižní tituly k vypůjčení (nové nebo nějakým způsobem zajímavé knihy). Přidanou hodnotu profil získává, pokud je trochu více moderní, zároveň ale „lidský“. Takovému účelu dobře poslouží fotky ze života knihovny a knihovníků (oslavy, jubilea, pracovní kolektiv, fotky typu „co se děje, když je knihovna zavřená“ aj.) nebo vtipné tematické koláže či obrázky (humor založený na znalosti literatury a knih). I když to může znít nereálně, opět odkazuji na profily výše jmenovaných knihoven, které takové příspěvky mají a čtenáře baví. Knihovna je tím pádem zase více v jejich povědomí. A co chtít víc?
 
Kontakt na autorku: vandav@seznam.cz

 
[1]Instagram. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. c2019 [cit. 2019-04-14]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Instagram; Instagram. IT- SLOVNÍK.cz [online]. [Cit. 2019-04-14]. Dostupné z: https://it-slovnik.cz/pojem/instagram
[2] TIP#017: přehled sociálních sítí, médií a služeb včetně počtu uživatelů celosvětově i v Česku. @365tipů [online]. [Cit. 2019-04-14]. Dostupné z: https://365tipu.cz/2015/01/17/tip-017-prehled-socialni-siti-medii-a-sluzeb-vcetne-poctu-uzivatelu-celosvetove/
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz