Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 6/6/2019
Číslo: Ročník 29 (2019), Číslo 2
Sekce: Webové stránky knihoven
Název článku: Knihovníkům vstup povolen
Autor: Lucie Pyskatá
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20190211


Knihovníkům vstup povolen

Lucie Pyskatá

Facebookovou uzavřenou skupinu KNIHOVNY KNIHOVNÁM jsme vytvořili kvůli lepší spolupráci českých (případně i slovenských) knihoven, a to zejména v oblasti pořádání kulturních a vzdělávacích akcí pro čtenáře a širokou veřejnost. Často se nám totiž stávalo, že jsme zorganizovali akci nebo přijali nabídku od nějakého lektora či spisovatele, na kterou jsme vynaložili nemalé finance, a ve výsledku se jednalo o fiasko – většinou právě kvůli nekvalitnímu „výkonu“ přednášejícího.
Ve skupině je tedy možné si před objednáním akce zjistit zkušenosti těch, kteří už daného člověka v knihovně hostili. Ale také získat informace o ceně, kontakty na přednášející a hlavně ono kladné či naopak záporné hodnocení proběhlé události.
Aby se knihovníci nemuseli bát, že se jejich hodnocení dostane třeba k samotnému autorovi, je skupina striktně vyhrazena pouze pro pracovníky knihoven. To také při žádosti o vstup do skupiny ověřujeme. Pokud žadatel nemá ve veřejných informacích svého profilu v sekci zaměstnání označenou některou českou veřejnou knihovnu, požadujeme, aby nám sdělil, ve které knihovně pracuje, abychom si to mohli ověřit v kontaktech na webu uvedené knihovny. V případě, že člověk vystupuje na facebooku pod přezdívkou, požadujeme také sdělení jména. Toto bezpečnostní opatření také umožňuje vyměňování kontaktů a cenových nabídek.
Skupinu jsme založili na podzim roku 2015, kdy se díky skvělé propagaci prostřednictvím elektronické diskusní konference Knihovna přidalo do skupiny během pár týdnů několik stovek knihovníků. A dá se říct, že dodneška stále přibývají. Každý týden vyřizujeme několik žádostí. Aktuálně má skupina přes 600 členů.
Postupem času se ve skupině začínají řešit i jiné knihovnické problémy, než je pořádání veřejných akcí. Knihovny se na sebe navzájem obracejí, když potřebují radu ohledně různých nových služeb – např. přednostní výpůjčky bestsellerů, zpoplatňování rezervací nebo chtějí zjistit, jaké deskové hry jsou u dětí nejoblíbenější, případně když potřebují zkopírovat nějakou chybějící stránku do své knihy.
 
Kontakt na autorku: mvs@knihovnabreclav.cz
 
Pozvánka k návštěvě facebooku:
facebooková uzavřená skupina
KNIHOVNY KNIHOVNÁM
https://www.facebook.com/groups/16650437
00410307/

Vítáni jsou všichni knihovníci a knihovnice z českých a slovenských knihoven. Správu facebookové stránky zajišťuje Městská knihovna Břeclav.




© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz