Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 6/6/2019
Číslo: Ročník 29 (2019), Číslo 2
Sekce: Webové stránky knihoven
Název článku: Knihovna, co má tvář
Autor: Petra Křížová
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20190210


Knihovna, co má tvář

Petra Křížová

V loňském roce jsme obohatili služby Městské knihovny v Břeclavi o nové webové stránky. Měli jsme v plánu je udělat nejen moderní a přehledné, ale také zachovat jejich funkci informační, aniž bychom ovšem návštěvníky webu zavalili spoustou textu, který stejně nikdo nečte. Po předchozích negativních zkušenostech jsme nenajali žádnou firmu pro vývoj webu, ale rozhodli jsme se pro online produkt solidpixels.net, kde je možné celkem jednoduše a za přijatelnou cenu vytvořit a spravovat web na profesionální úrovni vlastními silami. Nejprve jsme ovšem pomocí ankety zjistili od uživatelů našich stávajících stránek, které informace jsou pro ně nepostradatelné, a z jejich odpovědí jsme vycházeli při zpracování nového webu.
Naší hlavní myšlenkou bylo ukázat, že knihovna, to nejsou jen knihy, ale hlavně lidé, kteří zde pracují. Tak vzniklo naše heslo „Knihovna, co má tvář“. Nehledali jsme žádné modely, ale zveřejnili fotky zaměstnanců, čímž jsme nejen stránky oživili, ale také vystoupili z anonymity. Nutno dodat, že samotné fotografování posloužilo jako teambuilding a moc jsme si to užili. A to nejen samotné focení profesionálním fotografem, ale i úpravu vizážistkou a kadeřnicí. (Na stránce pro knihovny regionu jsou např. vyfotografovány pracovnice regionu, které se starají o knihovníky okresu Břeclav.)
Po obsahové stránce se web pro knihovníky regionu jistě neliší od těch z jiných knihoven s regionální funkcí. Najdou zde aktuální informace, jako jsou plány vzdělávání, nejbližší porada, výsledky soutěží; dále online katalog, pracovní doba, důležité odkazy a dokumenty, které by knihovníci mohli potřebovat ke své práci, a samozřejmě kontakty na konkrétní zaměstnance knihovny. Již proběhlé akce jsou automaticky zařazeny do archivu, kdyby náhodou…
 
Kontakt na autorku: dospele@knihovnabreclav.cz
 
Pozvánka k návštěvě webových stránek pro knihovníky:
Městská knihovna Břeclav,
Jihomoravský kraj
https://www.knihovnabreclav.cz/pro-knihovniky
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz