Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 6/6/2019
Číslo: Ročník 29 (2019), Číslo 2
Sekce: Šumné knihovny
Název článku: Knihovna a informační centrum při základní škole na třídě SNP v Hradci Králové
Autor: Hana Dvořáková, Alena Kailová a Líba Patková
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20190204


Knihovna a informační centrum při základní škole na třídě SNP v Hradci Králové

Hana Dvořáková, Alena Kailová a Líba Patková

Původní školní knihovna byla založena už v roce 1963, ale byly to jen sady knih pro společnou četbu. Knihovna a informační centrum při základní škole na třídě SNP byla profesionalizována od roku 1996. Je umístěna ve velké, světlé místnosti s prosklenou stěnou, vybavena potřebným nábytkem, dvěma počítači a kopírkou. Dále jsou k dispozici stolní hry, např. šachy, Aktivity, Člověče, nezlob se.
Knihovna je přístupná dětem denně od 11 do 15 hodin a ty ji s oblibou využívají. Tráví zde volný čas, např. před odpoledním vyučováním, polední přestávky nebo zde čekají na rodiče, hodně dětí je totiž „přespolních“. Děti si zde mohou pohodlně a v klidu napsat domácí úkoly nebo se připravovat na výuku.
Pro přípravu referátů, projektů nebo prezentací mohou žáci využívat nejen počítač v knihovně, ale od února 2019 je pro žáky školy zpřístupněna nová, moderní počítačová učebna. Tam mají k dispozici 16 PC s připojením na internet. Pracují pod dohledem knihovnic.
Pro žáky prvního stupně jsou pořádány besedy. Děti se seznámí s chodem knihovny, způsobem vyhledávání knih, zažijí zábavný kvíz s pohádkovou tematikou. Na závěr je pro ně vždy připraven malý dárek: záložka do knihy, rozvrh hodin apod. 
Knihovna má v současné době 5 293 svazků. Beletrie pro děti i naučné knihy jsou pravidelně doplňovány o nové výtisky, na které přispívá fond Sdružení rodičů při škole SNP. Pro rozšíření fondu jsou využívány i bazary pořádané Knihovnou města Hradce Králové. Nedílnou součástí jsou soubory knih, např. 20 výtisků jednoho titulu. Ty slouží pro společnou četbu v hodinách literatury. Knihovna má také předplatné časopisu Čtyřlístek, který je oblíben dětmi po několik generací.
Školní knihovna využívá knihovnický program KP-SYS. Celkem je registrováno 487 čtenářů, škola má 658 žáků.
V rámci školy je knihovna důležitým a oblíbeným místem pro vyhledávání informací a využití volného času.
 
Web školy: https://www.zssnp.cz
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz