Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 6/6/2019
Číslo: Ročník 29 (2019), Číslo 2
Sekce: Šumné knihovny
Název článku: Knihovna v Mokrém slaví
Autor: Vanda Vaníčková
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20190203


Knihovna v Mokrém slaví

Vanda Vaníčková

Poslední roky jsou bohaté na kulatá historická výročí. V roce 2018 vlály vlajky a Češi slavili 100 let od založení republiky či si připomněli 50 let od srpnové okupace, v roce 2019 uběhne 30 let od sametové revoluce nebo 80 let od začátku druhé světové války. Své významné kulaté jubileum slaví v roce 2019 i knihovna v Mokrém. Na pomyslném narozeninovém dortu jí plápolá 130 svíček.[1]
 
Obec Mokré čítá zhruba 160 obyvatel a nachází se blízko Opočna v okrese Rychnov nad Kněžnou a o knihovně v našem časopise nepíšeme poprvé. Není se co divit, neboť Knihovna u Mokřinky v čele s knihovnicí Dagmar Honsnejmanovou patří mezi nejaktivnější v celém kraji, v roce 2018 pořádala přes 50 akcí. Letošní kulatý narozeninový rok není výjimkou, opět je toho nachystáno více než dost. Paní knihovnice však neplánuje jednu hlavní stěžejní akci, ale spíše větší počet dílčích menších. Jak sama říká: „Každá akce by měla být oslavou a připomínkou založení knihovny.“ Záštitu nad akcemi po celý rok převzal senátor JUDr. Miroslav Antl, jenž s knihovnou dlouhodobě spolupracuje.
Jednou z prvních kulturních událostí letošního roku, na které měla knihovna svůj lví podíl, byl taneční večer. Jednalo se o premiéru, ale vydařenou. Mezi tradičnější akce knihovny patří například fotosoutěž (zaměřená vždy na nějaké konkrétní téma) a následné fotovýstavy, vítání občánků, keramický kurz, výlety, dekret pro prvňáčka nebo čajovna pro seniory. Na poslední zmíněné akci, která se pořádá zhruba jednou za měsíc, se samozřejmě kromě dobrého čaje „servíruje“ i dobrá, zajímavá literatura jako například Upečeno s láskou: kváskový chléb a pečivo od autorek Ivy Trhoňové a Ludmily Gottwaldové. Výběr tohoto titulu nebyl náhodný, jedna z autorek žije v blízkosti Mokrého a do knihy zařadila zmínku o domácím pečení chleba podle kroniky obce Mokré.
 
Každé správné narozeninové blahopřání by mělo oslavenci popřát i něco do dalších let. U knihovny v Mokrém by to měla být zejména další práce a zdravá sebedůvěra paní knihovnice. Nebojí se oslovit nakladatelství, autory, lokální osobnosti, politiky či další inspirativní lidi a navázat spolupráci. Výsledkem toho jsou nejen zajímavé projekty, záštity, ale i přírůstky do knihovního fondu (například vydání Bible z roku 2014 s osobním věnováním od kardinála Dominika Duky, pražského arcibiskupa) nebo odměny pro účastníky knihovnických soutěží. Když jsem například přijela do Mokrého na rozhovor, vybalovala paní knihovnice zrovna krabici dárků od CzechTourism (agentura fungující pod Ministerstvem pro místní rozvoj zaměřená na propagaci cestovního ruchu). Ocenění se mají na co těšit a knihovny se mohou inspirovat.
 
Takže ještě jednou a teď už ve formě opravdového přání: Milá knihovno, tobě i paní knihovnici přeji do dalších let energii, vřelý vztah ke knihám i čtenářům a elán pro pořádání dalších knihovnických akcí.
 
Kontakt na autorku: vandav@seznam.cz
Web knihovny: http://knihovna.obecmokre.cz/

 
[1] Podnět ke vzniku knihovny dal tehdejší správce školy Emil Musil-Daňkovský. Více o historii knihovny najdete v kronice obce Mokré dostupné na: http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=833506
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz