Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 3/14/2019
Číslo: Ročník 29 (2019), Číslo 1
Sekce: Tištěná verze v PDF
Název článku: PDF podoba tištěné verze 29/1
Autor:
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20190199


PDF podoba tištěné verze 29/1

http://www.svkhk.cz/svkhk/u-nas-pdf_cisla/Rocnik-29-(2019)-Cislo-1.pdf - Vložte do adresního řádku.
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz