Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 3/14/2019
Číslo: Ročník 29 (2019), Číslo 1
Sekce: Tištěná verze v PDF
Název článku: Leták: Koncepce rozvoje knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2019-2023
Autor:
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20190197


Leták: Koncepce rozvoje knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2019-2023

http://www.svkhk.cz/svkhk/u-nas-pdf_cisla/Rocnik-29-(2019)-Cislo-1-Letak-koncepce-knihoven.pdf - Vložte do adresního řádku.
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz