Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 3/14/2019
Číslo: Ročník 29 (2019), Číslo 1
Sekce: Webové stránky knihoven
Název článku: Webové stránky malých knihoven v Kraji Vysočina
Autor: Lucie Hlaváčová
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20190108


Webové stránky malých knihoven v Kraji Vysočina

Lucie Hlaváčová

Od roku 2002 v Kraji Vysočina oceňujeme knihovníky malých knihoven na Malé knihovnické slavnosti. Od roku 2011 udělujeme také cenu knihovně s nejlepšími webovými stránkami. Knihovny vybíráme z celého kraje, navrhují je vždy pověřené knihovny z bývalých okresů Kraje Vysočina. Hodnocení probíhá na základě těchto kritérií: celkový vzhled, základní údaje o knihovně, obsah jednotlivých záložek, aktuálnost webu, gramatika, fotogalerie, provázanost webu s webem obce, odkazy na nadřízenou knihovnu. Za jednotlivé položky přidělujeme webovým stránkám body. Hodnotí vždy pracovníci metodických oddělení pověřených knihoven, vyjma knihovny, kterou sami navrhli, aby nedocházelo k protežování vlastních knihoven. V příštím roce by mělo dojít k přeměně celé Malé knihovnické slavnosti, ale v soutěži webů chceme určitě dále pokračovat.
V okrese Havlíčkův Brod obsluhujeme 131 knihoven: 40 z nich nemá žádnou webovou stránku ani zmínku na webu obce. Většina knihoven využívá šablonu webu nebo mají vyhrazený prostor na obecním webu. K tvorbě stránek používáme nejčastěji šablony od Webnode a ve spolupráci s projektem Webovky.knihovna.cz poskytujeme knihovnám pěkné domény, např. kratkaves.knihovna.cz.
 
Weby knihoven by měly jít s dobou, mít zajímavý a moderní vzhled jako důkaz toho, že jsou knihovny aktivními a současnými institucemi. Oproti tomu by měly být weby přehledné a jednoduché, tak aby návštěvníci ihned našli, co hledají. Méně je někdy více, jsme zavalováni přebytkem informací ze všech stran a je velmi těžké najít rychle požadovanou informaci. Posláním knihoven by mělo být uživateli cestu k žádané informaci usnadnit.
Důležité informace, jako například kontakt a otevírací dobu, je dobré zařadit na více míst webu. Uživatelé mají různé návyky ve vyhledávání a ne každý hned vidí to, co se nám zdá být na první pohled jasné. Tím jim práci s webem zároveň ulehčíme. Příkladem dobře zpracovaných webových stránek jsou stránky sázavské knihovny, které v roce 2017 získaly ocenění na Malé knihovnické slavnosti.
Pokud se chystáte na tvorbu webových stránek, přizvěte na pomoc i svého metodika, určitě vám dobře poradí, kterou cestou se ubírat, jaký nástroj zvolit. Dobrý počin je také povolit metodikovi přístup k administraci webových stránek: v případě změny knihovníka nenastane problém s tím, že stránky už nedokáže nikdo spravovat.
 
Facebook by mohl být cestou propagace a prezentace pro malé knihovny. Jeho úprava je jednodušší než samotná tvorba webu. Také ho využívá velké množství lidí, hlavně mladší ročníky. Informace jsou k lidem posílány, nemusí je aktivně vyhledávat. Knihovny mohou v podstatě bez jakýchkoliv nákladů dát vědět svým uživatelům, že se něco děje. Výhodou je také možnost bezplatného ukládání alb (pokud chcete na webové stránky nahrávat větší množství fotek, obvykle nestačí kapacita nastavená pro účet zdarma a musíte prostor přikoupit). Moc pěkným příkladem využití facebooku k zviditelnění je profil knihovny ve Stříbrných Horách.
Prostřednictvím webových stránek a facebooku se může celý svět dozvědět o vaší knihovně a o tom, jaké skvělé věci děláte. Byla by škoda tuto příležitost nevyužít. Proto tvořte weby, a tvořte atraktivní a příjemné weby.
 
Kontakt na autorku: hlavacova@kkvysociny.cz

Pozvánka k návštěvě webových stránek:
Místní knihovna Sázavka, okres Havlíčkův Brod
http://sazavka.knihovna.cz/
https://www.facebook.com/Knihovna-Sázavka-234222083640892/
Obecní knihovna Stříbrné Hory, okres Přibyslav
https://www.facebook.com/Obecní-knihovna-Stříbrné-Hory-u-Přibyslavi-378614939167496/
 
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz