Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 12/6/2018
Číslo: Ročník 28 (2018), Číslo 4
Sekce: Z knihovnických organizací
Název článku: Týden knihoven v republice, kraji a okrese
Autor: Kateřina Hubertová
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20180428


Týden knihoven v republice, kraji a okrese

Kateřina Hubertová

První říjnový týden byl i letos ve znamení knihoven. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) vyhlásil již 22. ročník celostátní akce na podporu knihoven. Týden knihoven se letos zaměřil na regionální historii, lokální historii neboli „lokálku“. Pracovní skupina Sekce veřejných knihoven SKIP pro potřeby knihoven vytvořila i dva materiály, které jim měly s realizací celého týdne pomoci:

Obecně jsou akce zaměřené na historii vnímány velmi pozitivně. Lidé mají zájem dozvědět se o minulosti, zvláště o minulosti místa, kde žijí. Dějiny tak jsou velmi vděčné téma i akcí v knihovnách. Jde o vzpomínky, a lidé rádi vzpomínají. Mnohdy stačí dát jen impuls, a to může být právě na knihovně. Posezení nad starými kronikami, fotografiemi, pohlednicemi, či výstavy z nich… všichni jsme někde rodáci a pamatujeme si ledacos. Stačí začít malou akcí. Na co si kdo troufá a jaké má možnosti.
Většina knihoven během tohoto týdne tradičně pozvala do svých prostor školy všech kategorií, byly vyhlašovány čtenářské amnestie, konaly se burzy knih a registrace do knihoven byla zdarma. Logicky nejčastějším tématem všech aktivit bylo 100. výročí založení naší republiky. Pořádaly se přednášky o místních rodácích (např. Černilov, Červený Kostelec, Náchod), s místními rodáky (např. Hronov, Chlumec nad Cidlinou, Hořice, Třebechovice pod Orebem, Trutnov) a o historii (např. Pecka, Hradec Králové, Sobotka, Týniště nad Orlicí, Úpice). Probíhaly výstavy ke 100 letům republiky (např. Předměřice nad Labem, Roudnice, Černilov, Dobřenice, Nové Město nad Metují, Olešnice v Orlických horách, Třebechovice pod Orebem, Týniště nad Orlicí) a procházky po místních zajímavostech (např. Smidary, Chlumec nad Cidlinou, Černilov). Návštěvníci knihoven si mohli poměřovat své znalosti o první republice (např. Hradec Králové, Malé Svatoňovice, Hronov, Miletín, Týniště nad Orlicí). Též měli příležitost zhlédnout dobovou módní přehlídku (Jičín) a posedět nad kronikami (např. Olešnice v Orlických horách, Pecka).
Knihovnice Hana Horáková ze Střediskové knihovny ve Smidarech k Týdnu knihoven uvedla: „Nevím, jestli to, co jsme dělali k Týdnu knihoven u nás, je zajímavé. Když jsem si přečetla motto, byla jsem dost zvadlá. Co s tím u nás udělat? Zoufale jsem prohledávala různé dostupné materiály, až jsem narazila na svoji sbírku výstřižků z novin. A přišel nápad. Jsem v místní knihovně už skoro 25 let a postupně si zakládám články o Smidarech a okolí z novin a časopisů. Udělám výstavku, přidám kopie obrázků místních památek a děti mohou přijít. Aby to nebyla nuda, budeme vymýšlet pohádkové postavy, které by tam mohly bydlet. Děti vymýšlely strašidla a zabydlovaly je ve skutečných smidarských lokalitách, vyprávěly o nich, kreslily je… a přitom krásně a samostatně mluvily. A podařený byl i konec akce u nás. Výstavku jsem pak dala za dveře, aby ji viděli i ostatní. No a moje úžasné dokumenty tam nakonec zbyly pouze dva... Doufám, že si je někdo na dalších 25 let založil někde ve své sbírce a k něčemu je ještě někdy použije.“
V knihovnách se opravdu děly věci! Zdá se, že letošní Týden knihoven si užili jak knihovníci, tak i čtenáři. Nicméně na závěr uveďme ještě několik faktů a z nich plynoucí myšlenku.
Do Týdne knihoven se letos svými aktivitami zaregistrovalo cca 300 knihoven, pouhá desetina z toho byla z Královéhradeckého kraje. Při přípravě tohoto příspěvku bylo ale zjištěno, že akce probíhaly ve většině profesionalizovaných a mnoha neprofesionalizovaných knihovnách v kraji. Tyto knihovny se pouze z nějakého důvodu neregistrovaly, a nedostaly se tedy do žádných oficiálních součtů. Je známo, že knihovníci mají ze všeho nejméně rádi vyplňování statistik a jakýchkoliv tabulek. Ovšem škodí si tak sami sobě. A škodí těm knihovnám, které tu chvíli času registraci věnovaly. Knihovny by obecně potřebovaly silnější financování a to musí být podpořeno i čísly a výsledky. A zrovna v tomto případě, kdy se navíc jedná o akci celorepublikovou a s dlouhou tradicí, je zvlášť škoda, když se nevytěží dobré výsledky k argumentaci. Knihovny pracují, dělají podařené akce, ale ví o tom jen nejbližší okruh. Kdy se i knihovny naučí prodávat svou práci?
 
Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz