Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 12/6/2018
Číslo: Ročník 28 (2018), Číslo 4
Sekce: Stalo se
Název článku: Jubilejní Setkání knihovnic a knihovníků
Autor: Andrea Součková
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20180414


Jubilejní Setkání knihovnic a knihovníků

Andrea Součková

Ve středu 10. října 2018 se pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D., uskutečnil jubilejní 10. ročník Setkání knihovnic a knihovníků, v jehož rámci byly uděleny tituly krajským knihovnicím a knihovníkům roku. Slavnostní večer se konal ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové (SVK HK) a na vyhlašování se rovněž podílel východočeský Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Troufám si říci, že po několika letech hledání, jak se vypořádat s oceňováním krajských knihovnic a knihovníků, se, alespoň podle ohlasů zúčastněných, podařilo najít ten správný směr.
Celý slavnostní večer lze pomyslně rozdělit do dvou hlavních částí. Oficiální část setkání zahájila Mgr. Eva Svobodová, ředitelka SVK HK. Slova se také ujali PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman Královéhradeckého kraje, a MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové. O moderování se už potřetí postarala Mgr. Zlata Houšková.
Nejočekávanější částí programu je samozřejmě samotné udělení titulů. Vyznamenané představila Bc. Vladimíra Buchtová, vedoucí oddělení vnějších vztahů a marketingu služeb SVK HK. Slovní komentář byl doprovázen prezentací fotografií z knihoven, ve kterých oceněné osobnosti působí.[1] Mezi předávajícími byla Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast školství, kultury a sportu, Bc. Kateřina Hubertová, předsedkyně východočeského SKIP, a Mgr. Eva Svobodová. V rubrice Kdo je aktuálního čísla zpravodaje se s knihovnicemi roku (ano, tentokrát se jednalo o samé ženy) můžete blíže seznámit a zajisté vám neunikly ani fotografie na obálce U nás.
Součástí programu bylo rovněž připomenutí úspěchu knihovny ve Vidochově v soutěži Vesnice roku, kde se jí podařilo získat Cenu hejtmana Královéhradeckého kraje za moderní knihovnické a informační služby. Knihovna také postoupila do celostátní soutěže Knihovna roku 2018. O knihovně a paní knihovnici více také v aktuálním čísle zpravodaje.  
O hudební doprovod se postarala Veronika Hložková. Umělkyně se již od dětství věnuje hře na violoncello a po účinkování v kapelách Wichrzhor, Wonderground  a Nil se vydala na sólovou dráhu. Skladbami Filmová, Salsa, Heaven and sea a Bázlivá (zhudebněný text Josefa Kainara) zajistila výjimečný hudební zážitek. Hlavní kulturní složkou programu byla komedie Volání jara a mládí v prvotřídní restauraci v podání divadla Jesličky Josefa Tejkla. Hra je dramatizací na motivy dvou povídek (Vlastním přičiněním a Volání jara) známého kanadského humoristy Stephena Leacocka. Divadlo Jesličky Josefa Tejkla je stálou scénou ZUŠ Střezina Hradec Králové. Její literárně-dramatický obor založil v roce 1985 pedagog a dramatik Josef Tejkl. Díky jeho zatvrzelosti se v roce 1991 obor dočkal i vlastní střechy. V příjemném komorním sále pro 120 diváků se týdně uvádějí dvě až tři představení pro veřejnost. Repertoár divadla tvoří kusy vážné i veselé, klasické i avantgardní, studentská představení, poezie, cestopisy, kabarety atd., zkrátka vše, na co si vzpomenete. Divadlo Jesličky vychovalo už hezkou řádku profesionálních herců a režisérů, ale také stovky skvělých amatérů.
Po závěrečném proslovu moderátorky, jehož součástí bylo poděkování všem zapojeným do přípravy setkání (a nebylo jich málo), následovala neformální část programu. Pro hosty slavnostního večera byl jako tradičně připraven raut ve foyer. Na témže místě mohli návštěvníci zhlédnout výstavu nazvanou X let v novém X. Retrospektivní výstava vznikla k 10. výročí působení SVK HK v nové budově. Připomíná některé důležité události, ke kterým v průběhu těchto let došlo, zajímavá čísla, změny, které se udály a případně přispěly ke zlepšení služeb čtenářům. V konferenčním sále se zároveň promítala obrazová prezentace[2] věnovaná ohlédnutí za akcemi pořádanými SVK HK pro veřejnost v roce 2017. Jak celý večer probíhal, se můžete přesvědčit v naší fotogalerii: https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Aktualni-zpravy/Clanky/Zasluhu-maji-knihovnice.aspx.
Reakce po setkání byly ve velké míře pozitivní, přišlo nám několik příjemných zpráv, které jsou pro nás organizátory důkazem, že oceňování knihovnické práce má smysl. Dovoluji si citovat jednu z oceněných knihovnic: „… děkuji mnohokrát za ocenění a překrásný kulturní večer, vzpomínky budu mít jen ty nejhezčí. Byla jsem dojatá a prý to bylo znát. Znamená to pro mne vzpruhu do další práce a odstranění nejistot, které při práci v knihovně jako neprofík občas prožívám…“
 
Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz
Web knihovny: https://www.svkhk.cz/

 
[2] Prezentace je k dispozici na: https://www.youtube.com/watch?v=655woetaRKc.
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz