Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 6/14/2018
Číslo: Ročník 28 (2018), Číslo 2
Sekce: Stalo se
Název článku: Setkání knihovníků rychnovského okresu
Autor: Ester Horáková
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20180221


Setkání knihovníků rychnovského okresu

Ester Horáková

V úterý 10. dubna 2018 odpoledne se sešli knihovníci malých obecních knihoven v Dobrušce na své pracovní schůzce, která se koná pravidelně dvakrát do roka. Na jaře v Městské knihovně v Dobrušce a na podzim v Městské knihovně v Rychnově nad Kněžnou. Setkání jsou rozdělena tak, aby alespoň na jedno mohl dorazit každý z nás. Je to vždy milé shledání, protože se po nějaké době dozvíte, co je v které knihovně nového.
Úterní setkání nad kávou a zákuskem bylo o to zvláštnější, že nás navštívila paní Hladíková ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Měla pro nás prezentaci o diskutovaném nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR), které se bohužel vztahuje i na knihovny. Po jejím odjezdu jsme si mohli prohlédnout nové skladovací regály, o kterých jsme vás informovali ve zpravodaji U nás[1] na podzim loňského roku. Pro dobrušské knihovnice jsou pýchou, ale především také velkou pomocí.
Dalším bodem programu jsou vždycky informace z pověřené knihovny. Paní Kaločová z rychnovské knihovny nám představila plány na novou knihovnu, která během letošního roku vznikne z bývalé budovy kina. Je vidět, že v Rychnově bude hodně práce - nejen té stavební, ale i potom při samotném stěhování. Už se těšíme, až budeme moci přijet na exkurzi.
Od paní Cvejnové z dobrušské knihovny jsme potom dostali plno informací, co se děje jinde v knihovnách a do kterých připravovaných akcí se můžeme zapojit. Samozřejmě že tyto údaje dostáváme ještě e-mailem, protože zapamatovat si vše by byl nadlidský úkol. Jakmile se přiblížil konec setkání, zbyl ještě čas na poreferování od nás, malých knihoven. Dozvěděli jsme se o proběhlých výstavách a poradách a také zazněly pozvánky na akce připravované.
Další společná schůzka nás čeká v říjnu v Rychnově nad Kněžnou.
 
Kontakt na autorku: podbrezi.knihovna@seznam.cz

 
[1] Článek Za zavřenými dveřmi knihovny, číslo 3, ročník 27, 2017. K dispozici na: https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20170305.pdf.
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz