Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 6/14/2018
Číslo: Ročník 28 (2018), Číslo 2
Sekce: Stalo se
Název článku: Cestička ke gramotnosti známě se vine
Autor: Vanda Vaníčková
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20180217


Cestička ke gramotnosti známě se vine

Vanda Vaníčková

Jaká slavná dvojice vás napadne ve spojení s knížkami? Tom Sawyer a Huckleberry Finn, Romeo a Julie, Sherlock Holmes a James Watson, pejsek a kočička, těch by bylo. Troufám si ale tvrdit, že nikomu nenaskočili dva parťáci nejen ze světa knížek, ale i textu - čtenářská gramotnost a kritické myšlení. A právě na tuhle dvojici si posvítil Královehradecký kraj v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji.  
 
Konference Cesta ke čtenářské gramotnosti se konala 20. 3. 2018 v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Publikum tvořili učitelé a ředitelé základních i středních škol a knihovníci, tedy všichni, které čtenářská gramotnost a kritické myšlení zajímá především profesně. Šest různých řečníků otevřelo různá témata.[1] Co z nich je využitelné v knihovnické praxi? 

 
Na konferencích je vždy nejpřínosnější podnětná atmosféra a setkání se zajímavými lidmi. Tomu článek konkurovat nemůže, ale minimálně představuje tipy, které by na knihovnické půdě s trochou odhodlání a se správnou péčí vyklíčit mohly. Pokud ne, mohou výše uvedené odkazy posloužit všem, kteří chtějí jít bok po boku čtenářské gramotnosti a kritickému myšlení a mít přehled, co je nového či co se kde osvědčilo.
 
Kontakt na autorku: vandav@seznam.cz
 
[2] Česká školní inspekce vydala elektronickou tematickou zprávu Rozvoj jazykové gramotnosti v základních a středních školách ve školním roce 2016/2017. Dostupné na: https://portal.csicr.cz/Clanek/3632.
[3] Webové stránky projektu: http://zvolsi.info/, kde najdete mimo jiné Surfařova průvodce po internetu (příručka pro čtenáře mediálních sdělení na internetu).
[4] Webové stránky instituce: http://www.cvkhk.cz/.
[5] Přehled lekcí s popisem dostupný na: https://www.svkhk.cz/Akce/Vzdelavani-uzivatelu/Pro-skoly.aspx.
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz