Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 6/14/2018
Číslo: Ročník 28 (2018), Číslo 2
Sekce: Na slovíčko
Název článku: Ode všeho něco...
Autor: Andrea Součková
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20180201


Ode všeho něco...

Andrea Součková

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v minulém čísle zpravodaje U nás jste se měli možnost dozvědět o aktuální roční krajské kampani a souvisejících aktivitách Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Rubrika „Naše téma“ přinesla úvod do problematiky elektronických zdrojů a služeb knihovnám. Toto téma kampaně je zatím poslední opírající se o Koncepci knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014–2018, a tak nastal čas zamyslet se nad tvorbou dalšího strategického materiálu. Ke konci loňského roku vznikla pracovní skupina, která se přípravou nové krajské koncepce zabývá. Na jejím vývoji se podílejí nejen pracovníci Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, ale i zástupci městských a specializovaných knihoven v kraji. Všem patří velký dík, že si našli čas a dostatek energie na to, aby se věnovali takto nelehkému úkolu. Prozatím vám nemohu prozradit nic konkrétního, koho však zajímá více, nalistujte si rubriku „Stalo se“ aktuálního čísla zpravodaje.
Nad významem, současnou a budoucí rolí knihoven se zamyslí i účastníci diskusního panelu „Knihovna – věc veřejná“, který se uskuteční 13. června 2018 v prostorách Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Za projektem stojí Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Sdružení knihoven ČR. Podobné diskusní panely proběhnou ve všech krajích ČR pod záštitou Ministerstva kultury ČR, Asociace krajů ČR, Spolku pro obnovu venkova a Svazu měst a obcí ČR. Akce je určena pro představitele státní správy i samosprávy, knihovníky, informační specialisty a všechny ty, které budoucnost knihoven zajímá. V době, kdy článek zpracovávám, je diskuse daleko před námi, v době, kdy vyjde, bude již setkání za námi. Podaří se panelistům nalézt odpovědi na nesnadné otázky, jež jim budou kladeny? Poskytne setkání konkrétní závěry? Reportáž přineseme v dalším čísle U nás. Lze tedy konstatovat, že rok 2018 je pro náš obor v určitém smyslu významný, neboť úvahy nad dalším směrováním knihoven prostupují nejen knihovnami v Královéhradeckém kraji, ale v celé ČR.
 
Nad čím však není třeba nijak dlouze diskutovat, je nařízení o ochraně osobních údajů (zkratka GDPR). Pro knihovny je závazné a zásadním způsobem ovlivňuje jejich činnost. Zabýváme se jím samozřejmě i ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové, v rámci oddělení služeb knihovnám jsme byli nuceni zvážit některé procesy. Nařízení má přirozeně vliv i na vydávání zpravodaje U nás a činnost redakční rady, zejména v oblasti nakládání s fotografiemi jak v tištěné, tak v elektronické verzi na webu.
Další novinkou, která se týká zpravodaje U nás, a dovolím si na ni upozornit, je rubrika „Trocha odbornosti“, již jsme se po delší době v rámci redakční rady rozhodli znovu oživit. Rubrika bude využívána pro příspěvky odbornějšího charakteru, často důležité z hlediska celostátního.
Určitě jste také zaznamenali rubriku „Poklady knihovních fondů“, kterou jsme před nedávnem zavedli pro knihovny, které se chtějí pochlubit, jaké perly skrývají ve svých fondech. Paní Mgr. Martina Opršalová Dašková se s námi podělí o významné staré tisky, kterými disponuje Biskupská knihovna v Hradci Králové. A aktuálním číslem rozhodně nekončíme, bude se jednat o sérii několika článků… Pokud i vy máte nějaké skvosty ve svých fondech a chcete nám o nich sdělit více, kontaktujte nás přes https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Vase-navrhy-na-clanky.aspx.
 
Zkrátka, ať už jste milovníci diskusí, nebo „jen“ přívrženci knihoven, máte se na co těšit… Nyní ale už nezbývá než popřát příjemné chvilky nad čtením našeho zpravodaje, a jelikož se blíží doba prázdnin, i pěkné prožití letních dnů a vašich dovolených…
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz