Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 3/15/2018
Číslo: Ročník 28 (2018), Číslo 1
Sekce: Tipy a náměty
Název článku: Internetový časopis Místní kultura představil knihovny v Královéhradeckém kraji
Autor: Andrea Součková
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20180133


Internetový časopis Místní kultura představil knihovny v Královéhradeckém kraji

Andrea Součková

V letošním roce si připomínáme výročí vzniku naší republiky. Sto let od jejího založení lze dokumentovat i na příběhu knihoven, které jsou už téměř století (a řada z nich samozřejmě ještě mnohem déle) významnými kulturními, vzdělávacími a společenskými centry. Redakce časopisu Místní kultura proto nabídla knihovnám k jejich propagaci po celý rok 2018 s přesahem do roku 2019 svůj mediální prostor. Postupně se představí všechny kraje České republiky. Královéhradecký kraj měl tu čest zahájit cyklus článků o knihovnách jako první. Příspěvek naleznete na stránce: http://www.mistnikultura.cz/fenomen-ceskych-knihoven-v-osmickovem-roce-kralovehradecky-kraj. Na anketní otázky odpovídali vedoucí nebo zástupci knihoven z Hradce Králové, Broumova, Jičína a Kratonoh. Povídáním přispěly také významné regionální osobnosti.
Web Místní kultury, již vydává Národní informační poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) Praha, jistě využijí všichni se zájmem o kulturní dění v České republice. Časopis přináší aktuální zprávy ze společenského a kulturního života.
 
Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz
Web Místní kultura: http://www.mistnikultura.cz/
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz