Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 3/15/2018
Číslo: Ročník 28 (2018), Číslo 1
Sekce: Stalo se
Název článku: KKK aneb KKK 2017
Autor: Lucie Jirků
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20180120


KKK aneb KKK 2017

Lucie Jirků

Už popáté se koncem listopadu konala ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové Královéhradecká knihovnická konference, která tentokrát završila celoroční kampaň Digitalizace v knihovnách. Konferenční sál nebyl sice tak přeplněný jako o rok dříve, kdy tématem bylo vzdělávání, ale návštěvnost byla srovnatelná s jinými ročníky. Zajímavé bylo, jak se téma konference projevilo na složení účastníků - nižší zájem knihovníků z menších knihoven Královéhradeckého kraje byl vyvážen účastí knihovníků z větších knihoven z jiných krajů (Pardubický, Praha), což se u této regionální konference stalo poprvé.
Po úvodním slovu ředitelky SVK HK Evy Svobodové vystoupil Martin Lhoták z Knihovny Akademie věd ČR. Ve své shrnující přednášce přiblížil publiku stav digitalizace v českých knihovnách, její vývoj, současnost i plány pro blízkou budoucnost. Následující Filip Šír z Knihovny Národního muzea představil ne už úplně neznámý projekt Virtuální národní fonotéka. Zuzana Hartmanová pak shrnula aktivity Městské knihovny v Praze na poli digitalizace i vydávání e-knih. Lenka Damborská z Moravské zemské knihovny v Brně představila Digitální knihovnu MZK a mobilní aplikaci Kramerius, vyvíjené přímo na půdě MZK. Eva Semrádová z pořádající knihovny v příspěvku Kam kráčíš, knihovnictví promítla spoustu obrázků pro inspiraci a na závěr konference pak Andrea Součková a Vlaďka Buchtová představily celokrajskou kampaň pro rok 2018. V průběhu dne nechyběla ani prezentace autorky článku shrnující stav digitalizace v Královéhradeckém kraji a samozřejmě ohlédnutí za kampaní Digitalizace v knihovnách. Pro zájemce o více informací jsou veškeré prezentace k dispozici na https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Vzdelavani/Materialy-ke-stazeni.aspx.
Jaký otisk zanechala kampaň s mottem „Otisk papíru v digitálním světě” v reálném knihovnickém světě, je otázkou, každopádně už teď víme, že o digitalizaci a možnostech využití jejích výsledků je třeba mluvit i nadále. Jak vyplynulo z dotazníků, které účastníci konference vyplnili, jen 7 % účastníků se neplánuje v této oblasti dále vzdělávat. Vzdělávání chtiví by nejčastěji volili návštěvu konferencí (50 %), školení (43 %) či čtení odborných článků (39 %), zájem by měli i o e-learningový kurz (25 %). Co se týká vlastního zapojení do digitalizace regionálních fondů, o tom po kampani uvažuje 42 % dotázaných. Ne příliš příjemným překvapením byly odpovědi na otázku „Využíváte ve své práci Digitální knihovnu SVK HK (kramerius.svkhk.cz)?”, kdy DK využívá jen 28,5 % dotázaných; díky kampani ji začne využívat dalších 25 %, ale celých 46,5 % ji nepoužívá, a ani se nechystá. Tato zpětná vazba nám jen potvrdila, že je nyní potřeba se více soustředit na propagaci a prezentaci možností, které digitální knihovny knihovníkům i uživatelům skýtají. K tomu by měly přispět i školení práce s digitálními knihovnami či praktické exkurze Zkus si digitalizovat knihu, které se nám během kampaně velmi osvědčily a které budeme pro kolegy z knihoven či dalších paměťových institucí pořádat i v letošním roce.
Protože ač kampaň Digitalizace v knihovnách skončila, digitalizace v knihovnách rozhodně nekončí…
 
Kontakt na autorku: lucie.jirku@svkhk.cz
Web knihovny: https://www.svkhk.cz/
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz