Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 3/10/2016
Číslo: Ročník 26 (2016), Číslo 1
Sekce: Doporučujeme do vašich fondů
Název článku: Vyšel Almanach Spolku přátel krásného slova za roky 2011-2015
Autor: Zuzana Hloušková
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20160124


Vyšel Almanach Spolku přátel krásného slova za roky 2011-2015

Zuzana Hloušková

HLOUŠKOVÁ, Zuzana et al. Almanach Spolku přátel krásného slova 2011-2015. 1. vydání. Hradec Králové: Almanach spolku přátel krásného slova, 2015. ISBN 978-80-905989-4-2.
 
Vydání almanachu představuje významný mezník v životě Spolku přátel krásného slova (SPKS), který již přes dvanáct let rozvíjí činnost pro začínající autory a zájemce o literaturu na území Královéhradeckého kraje. Za dobu své existence se spolku podařilo zrealizovat sedm ročníků literární soutěže O Cenu Hradeckého Škrabáka a z každé z nich vydat sborníček vítězných prací, přičemž rukama porotců prošlo neuvěřitelných 662 příspěvků. Spolek také zorganizoval čtyři ročníky vícedenních Škrabákových dílen tvůrčího psaní v paralelních sekcích Próza ˗ Poezie ˗ Publicistika, které absolvovalo 36 talentovaných autorů. Na slavnostním předávání cen těmto úspěšným absolventům spolupracoval mj. se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové. Spolek také uspořádal několik propagačních akcí: připomeňme třeba ruličkovou kampaň Hradecká kapka poezie nebo knižní sbírku pro krajany v Portugalsku. Pro veřejnost uskutečnil přes 100 autorských čtení a literárních pořadů. Spolek pět let vydával vlastní literární e-zin, který pod názvem Škrabopis distribuoval do knihoven a škol v celém kraji. Založil pro regionální autory edici Škrabákova expedice, v jejímž rámci se podařilo vydat pět knižních titulů. Světlo světa spatřily také čtyři spolkové almanachy s ukázkami z díla členů, ten současný je tedy v pořadí pátý a je zvláštní tím, že reflektuje nejen tvorbu členů SPKS za uvedené údobí, ale ohlíží se za celou historií spolku. Kromě faktografických příloh text doprovází několik památných fotografií a ilustrované medailonky autorů. Máte-li o něj zájem, můžete ho za krásných sto kaček českých získat na adrese: skrabak@email.cz.
 
Kontakt na autorku: skrabak@email.cz
Web spolku: www.spks.info
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz