Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 3/12/2015
Číslo: Ročník 25 (2015), Číslo 1
Sekce: Naše téma
Název článku: Digitální knihovna SVK HK v novém
Autor: Lucie Jirků
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20150111


Digitální knihovna SVK HK v novém

Lucie Jirků

U příležitosti oslav 65. výročí svého založení zpřístupnila 4. 11. 2014 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové uživatelům svou digitální knihovnu nově v systému Kramerius 4 (dále používána zkratka K4).[1] Systém K4 je uživatelsky přívětivější než předchozí verze K3. Vyhledávání funguje nejen v metadatech, ale i v plných textech (takže dosažené výsledky jsou úplnější), je možné vyhledávat podle klíčových slov, využít nabídky nejnovějších, nejžádanějších či vybraných titulů. U nově digitalizovaných titulů je využíván image server (což umožňuje uživateli rychlejší a příjemnější práci s obrázky), dále jsou k dispozici virtuální sbírky (jejichž počet bude v budoucnu přibývat) či možnost registrace/přihlášení a přidávání dokumentů do oblíbených…
Zajímavé jsou nejen nové funkce a vzhled, ale také obsah digitální knihovny SVK HK (dále používána zkratka DK SVK HK). Ten oproti předchozí verzi DK SVK HK narostl jen za poslední půlrok díky realizaci krajského projektu Digitalizace a ukládání[2] trojnásobně. K 20. 1. 2015 je v DK SVK HK zpřístupněno celkem 312 monografií a 59 titulů periodik a počet zpřístupňovaných dokumentů bude narůstat i nadále. Knihovna je průběžně doplňována novými přírůstky, do poloviny roku 2015 bude DK SVK HK obsahovat cca 550 zdigitalizovaných monografií a 90 titulů periodik. Jedná se v naprosté většině o regionální fond, dokumenty vztahující se k území současného Královéhradeckého kraje.
Dokumenty, u kterých to autorský zákon umožňuje, jsou přístupné volně přes internet, s chráněnými dokumenty pak mohou uživatelé pracovat na vymezených počítačích v prostorách knihovny.
 
Kontakt na autorku: lucie.jirku@svkhk.cz
Digitální knihovna SVK HK: http://kramerius.svkhk.cz/
 
 


[1] Více o systému na: https://github.com/ceskaexpedice/kramerius/wiki
[2] O projektu krajské digitalizace vás zpravodaj U nás pravidelně informuje prostřednictvím článků, jejichž autorkou je Mgr. Lucie Jirků, vedoucí úseku digitalizace SVK HK. Jedná se např. o tyto články: SVK HK a krajský projekt digitalizace (č. 3/2012), Krajská digitalizace se rozbíhá! (č. 1/2014), Krajská digitalizační jednotka v rutinním provozu (č. 3/2014).
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz