Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 12/5/2013
Číslo: Ročník 23 (2013), Číslo 4
Sekce: Okénko
Název článku: Týden knihoven v našem kraji
Autor: Božena Blažková
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20130420


Týden knihoven v našem kraji

Božena Blažková

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlásil na první říjnový týden již 17. ročník propagační kampaně Týden knihoven. Letos s mottem – S námi jen all inclusive! V rámci kampaně se konala celá řada tradičních akcí. Happening byl svolán do Kolína, termín však nepředcházel přímo Týdnu knihoven a dle názoru našich členů to akci neprospělo. Kolínské setkání se konalo pod společným heslem „Čte a tančí celý Kolín“ a bylo vyvrcholením oslav 140. výročí založení knihovny. Za náš region se happeningu zúčastnila delegace z jičínské knihovny, která předala organizátorům sladkou perníkovou knihu.
Cílem třetího ročníku akce Maraton čtení bylo nabídnout čtenářům a dalším návštěvníkům co největší kontakt s autory a překladateli literárních děl i odborné literatury. Jednalo se o různé formy setkání, diskusí, besed s autory a autorských čtení. Tradičně byli podporováni autoři nominovaní na prestižní ceny Magnesia Litera. Na jejich prezentaci v knihovnách bylo možné, díky podpoře SKIP a projektu Čtení pomáhá, požádat o finanční podporu na organizaci akce.
Na celostátní úrovni proběhl i druhý ročník soutěže Rozkvetlá knihovna, která má za cíl podnítit zájem o vytváření kultivovaného prostředí v knihovnách. Vybrané soutěžní příspěvky byly vystaveny v rámci celostátní akce Týden knihoven na podzimní Floře Olomouc.
V rámci Týdne knihoven se již tradičně uděluje cena Knihovna roku (více v rubrice Naše téma). K dalším osvědčeným akcím patří Velké společné říjnové čtení, čtenářské besedy, přednášky, vědomostní soutěže, výtvarné dílny, knižní bazary, amnestie dlužníků apod. V letošním roce se do celostátní registrace akcí k Týdnu knihoven přihlásilo celkem 450 knihoven. O jejich aktivitách se více dozvíte na adrese: http://goo.gl/KLEX6I.
Z našeho regionu jsem našla informace o 33 přihlášených knihovnách. Z regionálního tisku je však vidět, že se zúčastnilo více knihoven, a je škoda, že jejich akce nemohou být zahrnuty do celostátního souhrnu akcí k Týdnu knihoven. Kdo pracuje s veřejností a kdo se snaží o pravidelnou propagaci aktivit knihovny v tisku, dobře ví, že se mnohem snáze propaguje akce, která má celostátní dosah, než solitérní akce jedné knihovny. Měli bychom si uvědomit, že zaregistrovat akci na celostátním webu není zbytečná práce, naopak je to možnost, jak dát o knihovně vědět v širších souvislostech. Informace o jednotlivých akcích také mohou sloužit jako inspirace pro příští rok. Své akce zaregistrovaly následující knihovny: Černilov, Chlumec nad Cidlinou, Nechanice, Nový Bydžov, Smidary, Smiřice, Třebechovice pod Orebem (Hradecko), Jičín, Hořice, Lázně Bělohrad, Nová Paka, Pecka a Stará Paka (Jičínsko), Náchod, Hronov, Nové Město nad Metují, Police nad Metují (Náchodsko), Častolovice, Dobruška (Rychnovsko), Rtyně v Podkrkonoší, Svoboda nad Úpou, Úpice (Trutnovsko). Z neprofesionálních knihoven se k Týdnu knihoven přihlásily knihovny v Batňovicích (Trutnovsko), Hořiněvsi, Roudnici, Žiželevsi (Hradecko) a v Libošovicích (Jičínsko).
Za jednu z nejzajímavějších akcí považuji společné čtení českých a polských dětí z knihy Rákosníček a hvězdy v rámci projektu „Setkání nejen s literaturou“, které organizovala Knihovna Egona Hostovského v Hronově. V Černilově zorganizovali soutěž Cestou do knihovny (co jsme zažili – viděli – cestou do knihovny). Zájemci mohli soutěžit v oblasti fotografie, výtvarného zpracování, poezie, prózy a dokonce i v libovolné kategorii, která nabízela možnost tanečního, dramatického nebo pěveckého ztvárnění zážitku z cesty do knihovny. Ve Smiřicích se tradičně vařilo – děti opět sestavovaly kuchařku podle vlastních receptů s originálními ilustracemi. Jičínská knihovna připravila zajímavou akci nazvanou Třináctá komnata aneb Co vás čeká v podzemí. Otevřela zájemcům své skladové prostory a kromě prohlídky si zde mohli čtenáři knížky rovnou i vypůjčit. Společná veřejná čtení se konala pod nejrůznějšími názvy: S tebou mi nic nechybí (Čaj o páté s oblíbenou knihovnou) v Dobrušce, Pohádkové hrady nás baví (Povídání o hradech a zámcích, na kterých se točily známé české pohádky) v Hořicích. „Dooost hustej pokec v knihovně“ se konal v Dobrušce. Recept na spojení příjemného s užitečným mají v Nové Pace (degustace s literárními ukázkami) a v Lázních Bělohrad (sklenka dobrého vína pro každého návštěvníka nad 18 let). I když podzimní termín Týdne knihoven moc neláká k venkovním aktivitám, archeologická vycházka do zaniklých rudných dolů v Pecce a výlet po stopách pověstí Lázní Bělohradu se povedly.
Pokud vám v přehledu knihoven chybí největší knihovny kraje, tak je to jen proto, že jejich aktivita si zaslouží samostatnou informaci. Studijní a vědecká knihovna spojila své síly s Knihovnou města Hradce Králové a pozvaly ke spolupráci všechny knihovny, které v Hradci Králové působí. Zástupci knihoven se sešli v rámci Dobrého rána hradeckých knihoven nejprve ve vědecké a pak v městské knihovně. Během těchto dvou setkání se zrodil společný program Týden hradeckých knihoven. Kromě společného programu a vzájemné propagace jednotlivých aktivit vydaly knihovny pod záštitou primátora města pro hradecké občany barevný leták: Královéhradecké knihovny se představují. Kromě SVK a KMHK se akce zúčastnily i vysokoškolské knihovny (pro ty je termín Týdne knihoven vzhledem k souběhu se zahajováním akademického roku hodně náročný), Společenskovědní knihovna Muzea východních Čech, Přírodovědecká knihovna Muzea východních Čech, Knihovna Galerie moderního umění, Biskupská knihovna Biskupství královéhradeckého a Farní knihovna. Týden knihoven byl v Hradci Králové odstartován pondělním happeningem, který se konal ve Vertexu. Od 17 do 19 hodin patřila knihovna čtení a povídání o městě, divadlu, hudbě, zpěvu, šermu i tanci. Mezi významné hosty patřil např. režisér Vladimír Morávek a herci divadla Drak. Občerstvení připravily knihovnice a nechyběl ani opravdový hradecký dort. Zájemci si mohli prohlédnout výstavu Královéhradecké knihovny se představují. Během celého týdne se veřejnosti postupně představily jednotlivé knihovny, které kromě dalších vlastních akcí pořádaly den otevřených dveří a dávaly návštěvníkům šanci nahlédnout i do míst, která nejsou běžně přístupné. V biskupské rezidenci byla šance zastavit se v Trautmannsdorfské knihovně, v muzeu byla k vidění první česky psaná kniha o historii města. První Týden hradeckých knihoven byl náročný na organizaci, ale čas a energie do něho vložené se mnohonásobně zúročí ve zvýšení celkové povědomosti veřejnosti o tom, jak zajímavé a aktivní knihovny ve městě jsou. V Hradci Králové se Týden knihoven stal skutečně kampaní, jejímž cílem bylo seznámit hradeckou veřejnost s možnostmi současných knihoven. Projekt takto široké vzájemné spolupráce knihoven jednoho velkého města je zatím zcela ojedinělý. Všichni, kteří se tohoto projektu jakýmkoliv způsobem zúčastnili, si zaslouží velké poděkování.
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz