Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 12/5/2013
Číslo: Ročník 23 (2013), Číslo 4
Sekce: Okénko
Název článku: „Bystrica je slovenská Paříž“
Autor: Václav Franc
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20130419


„Bystrica je slovenská Paříž“

Václav Franc

Nevím, jestli je pravda věta vypůjčená z písně Kataríny Málikové, která se společně se čtveřicí dalších protagonistů představila 17. října 2013 v rámci hudebně-poetického programu „Hudba - šansony – poezie“, že „Banská Bystrica je slovenská Paríž“? Ale vím, že týdenní pobyt delegace Studijní a vědecké knihovny z Hradce Králové ve dnech 14. až 18. října 2013 v Banské Bystrici byl pohádkový jako ve městě nad Seinou, i když Bystricí protéká pouze Hron.
Měl jsem tu možnost společně s pracovníky SVK Hradec Králové Bc. Ivanou Novotnou, Mgr. Hanou Hornychovou a řidičem René Hladíkem zúčastnit se akce Mesiac českej a slovenskej kultúrnej vzajomnosti, který organizovala Štátna a vedecká knižnica v Banské Bystrici.
Společně jsme si v bývalém župním domě prohlédli banskobystrickou knihovnu, která prošla v nedávné době rozsáhlou rekonstrukcí, takže slouží nejen jako místo, kde si lze půjčit knihu, ale je to především kulturní stánek, kde můžete navštívit různé výstavy, stálé expozice, vzdělávací akce a další kulturně-společenské aktivity. Zaujalo mě, že knihovna má několik jazykových studií, mimochodem i čínské, při kterém spolupracuje s městem Šanghaj (Window of Shanghai), ale i Centrum slovanských studií, Britské centrum, Info USA a Německou studovnu. Najdete zde hudební atrium, literární a hudební muzeum, Galerii v podkroví a řadu dalších zajímavostí, jako například Divadlo D44. Přiznám se, že bych v knihovně sám trochu bloudil, ale nelze se divit, protože na dokonalé poznání všech oddělení by byl potřeba pobyt podstatně delší.
Zaujal mě mimo jiné stroj na digitalizaci historických knižních fondů. Při prohlídce knihovny jsem si uvědomil, co všechno vlastně tato instituce pro nás čtenáře dělá. Takže to není jen půjčování knih, ale všechny ty katalogizace, digitalizace, evidence, rešerše a spousta dalších nezbytností, aby byl pro nás čtenáře a lidi hledající cenné informace pro práci či studium celý systém přehledný a lehce přístupný. Jsem rád, že jsem mohl nahlédnout pod pokličku knihovnického řemesla, takže si práce knihovnic budu více vážit.
Během pobytu jsme byli přijati paní ředitelkou ŠVK PhDr. Oľgou Laukovou, navštívili jsme hrad Slovenská Ľupča, zúčastnili se prezentace publikace „Slováci v Srbsku z aspektu kultúry“, vydali jsme se po stopách Boženy Němcové do vesnice Horná Lehota, kde působil slovenský básník Samo Chalupka, „bloudili“ jsme v Bystrianské jaskyni a zúčastnili jsme se konference Mosty priateľstva, kde jsme vyslechli mnoho zajímavých příspěvků o působení Slováků v zahraničí.
Možná se ptáte, proč jsem se akce jako člen delegace zúčastnil já, literát? Mým hlavním úkolem byl kontakt s literárním klubem LITERA 2, kde jsem měl možnost navštívit schůzku klubu. Ve svém vystoupení jsem členy seznámil s literárními spolky v Královéhradeckém kraji a nejbližším okolí, pochopitelně i s naším klubem LiS při Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně a především pak se svou tvorbou, kde jsem na malém autorském čtení představil povídky ze svých knih Svědek neposkvrněného početí, Dobrý zločin a Dvakrát vrtej, jednou trhej.
Zároveň jsem jako host vystoupil na již v úvodu vzpomínaném hudebně-poetickém podvečeru s básněmi ze sbírky Autogramy dětství. A byl jsem potěšen, že slovenští partneři se zajímali o moji tvorbu, dokonce jedna autorka uvažuje o zhudebnění mých veršů.
Důležité bylo navázání nových kontaktů se slovenskými autory, které bych chtěl postupně představit v našich časopisech. Takže se naše kulturní spolupráce bude i nadále úspěšně rozvíjet.
Když jsme v pátek 18. října opouštěli hotel Kúria, který nám byl dočasným domovem, litovali jsme, že náš pobyt v městě nad Hronem končí. Dík patří všem pracovníkům a pracovnicím ŠVK v Banské Bystrici za pohostinnost, ochotu a maximální péči o nás, za zajímavě sestavený program a bohaté zážitky, umocněné přátelskou atmosférou, na kterou se nedá zapomenout.
Přiznám se, že ze školních let jsem měl spojené město Banská Bystrica pouze se Slovenským národním povstáním, ale nyní už vím, že Bystrica je moderní město, ozdobené nákupním centrem „Európa“, ale také řadou pamětihodností a zajímavostí. A především město plné dobrých přátel, a k těm se každý člověk rád vrací!
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz