Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 9/18/2013
Číslo: Ročník 23 (2013), Číslo 3
Sekce: Z knihovnických organizací
Název článku: Valné hromady Svazu knihovníků a informačních pracovníků
Autor: Kateřina Hubertová
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20130326


Valné hromady Svazu knihovníků a informačních pracovníků

Kateřina Hubertová

Valná hromada SKIP 08 východní Čechy se uskutečnila 26. 3. 2013 v sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Součástí programu byla i exkurze v právě otevřené nové budově Knihovny města Hradce Králové v Centru celoživotního vzdělávání Vertex ve Wonkově ulici. Zprávu a usnesení z valné hromady najdete na webu SKIP 08 na http://skip.knihovnahk.cz/2013/1/10/valn%C3%A1-hromada-skip-08. Staronovou předsedkyní SKIP 08 zůstává Bc. Kateřina Hubertová z Knihovny města Hradce Králové.
 
8. valná hromada ČR se uskutečnila ve čtvrtek 20. 6. 2013 v posluchárně Mendelovy univerzity v Brně. Programové prohlášení valné hromady je k dispozici na http://www.skipcr.cz/co-je-skip/programove-prohlaseni-8.-valne-hromady-skip-2013. Jedním z nejprobíranějších bodů programu byla bezesporu volba nového předsedy. Předsedou SKIP byl zvolen Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Dokumenty z valné hromady byly uveřejněny i v Bulletinu SKIP a jejich elektronickou podobu najdete na http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull13_2OBS.htm.
 
Brněnská valná hromada byla součástí odborné knihovnické konference Knihovny pro budoucnost – budoucnost pro knihovny, která se konala ve dnech 19. a 21. 6. 2013. Konference potvrdila, že knihovny budoucnost mají. Nebude to ale zadarmo. Je třeba nebát se, na problémy nahlížet i ze zcela netradičních úhlů řešení, udržet tempo dnešního rychlého světa, poskytovat služby, které jsou žádané a šité uživatelům na míru. Prezentace z této konference jsou k dispozici na webu SKIP ČR http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/8.-valna-hromada-skip-spojena-s-odbornym-programem/program/konference-knihovny-pro-budoucnost-2013-budoucnost-pro-knihovny/.
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz