Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 6/5/2013
Číslo: Ročník 23 (2013), Číslo 2
Sekce: Okénko
Název článku: Nabídněte svým čtenářům službu
Autor: Lenka Málková
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20130223


Nabídněte svým čtenářům službu

Lenka Málková

            I když v posledních letech přibývá článků, které najdeme v plném textu na internetu, čtenáři čas od času požadují kopie článků, jež nejsou v elektronické verzi dostupné. Městské a obecní knihovny nemají obvykle ve svých fondech všechny tituly periodik, a tak nezbývá než obrátit se na knihovny s právem povinného výtisku, které mohou požadovaný článek okopírovat nebo oskenovat a dodat elektronicky nebo klasickou poštou žadateli. Jednou z těchto knihoven je i Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (SVK HK).
 
            Dodávání kopií článků je vlastně formou meziknihovní výpůjční služby (MVS), kterou by měly svým čtenářům zprostředkovávat i ty nejmenší knihovny. V SVK HK nabízíme jak klasické okopírování článku a zaslání poštou, tak i oskenování a elektronické dodání.
 
            Ať už chcete kopii článku do vaší knihovny poslat poštou, nebo elektronicky, založte si u nás uživatelské konto. To je výhodné především při opakovaných objednávkách. Uživatelské konto pro vaši knihovnu bezplatně založí kolegyně Hana Kliková. Stačí napsat zprávu na její e-mailovou adresu hana.klikova@svkhk.cz. Obdržíte uživatelské jméno a přístupové heslo a nic vám nebrání v zadávání objednávek. V kontě také můžete sledovat postup vyřízení objednávky a její cenu. Lze také nastavit, abyste byli o jakékoliv změně v kontě ihned informováni na své e-mailové adrese.
 
            Pokud byste měli zájem o elektronické dodání oskenovaného článku do vaší knihovny, je nutné uzavřít s námi smlouvu o elektronickém dodávání dokumentů (EDD), která je sepisována v souladu s autorským zákonem. Výhodou elektronického dodání je rychlost a v mnoha případech i nižší cena, neboť odpadá poštovné. Svému čtenáři, tj. koncovému uživateli, musíte však článek předat vytištěný na papíře. V případě zaslání kopie článku poštou není potřeba uzavírat žádnou smlouvu, přesto můžete uživatelské konto využívat.
 
 
Obr. 1: Pohled do uživatelského konta knihovny
Obr. 2.: Detail oznámení o elektronicky dodaném dokumentu
 
            Výše ceny elektronicky dodané zakázky je závislá na několika faktorech. Minimální cena jedné zakázky (tj. 1 článku) je 12 Kč. Tuto částku zaplatíte při dodání 1-5 stran jakéhokoliv formátu. Při dodání 6–37 stran jakéhokoliv formátu se při výpočtu ceny postupuje tak, že počet stran se vynásobí 2,40 Kč. Maximální cena zakázky je 90 Kč, tj. při dodání 38 a více stran.
 
            Výše ceny zakázky dodané poštou se vypočte vynásobením počtu stran A4 cenou za kopii 1 strany, tj. 2 Kč. K tomu se připočte poštovné, jehož výše závisí na hmotnosti zásilky včetně obálky. Přibližně platí, že do 6 stran (do cca 50 g) činí poštovné 10 Kč, pokud má zakázka 6–14 stran (do cca 100 g) činí poštovné 14 Kč, za 15 a více stran (100 g – 500 g) je to 18 Kč. Jestliže se kopíruje z originálu formátu A5, vejdou se 2 strany originálu na 1 stránku A4, což zlevňuje výslednou cenu.
Obr. 3: Graf porovnávající cenu při dodání poštou a elektronicky (formát A4)
            Nebojte se, nemusíte si cenu počítat sami. Paní Hana Kliková přistupuje k zakázkám knihoven individuálně. Propočítá, kolik by stály obě varianty, a doporučí vám výhodnější z nich. Někdy se vyplatí elektronické dodání, jindy, pokud ovšem nespěcháte, zaslání poštovní zásilkou.
 
            Cena elektronicky dodaného článku z SVK HK se rovná výši autorské odměny, kterou nám fakturuje agentura Dilia. Ta vykonává kolektivní správu autorských práv a práv souvisejících s právy autorskými. Neúčtujeme si žádný poplatek za zhotovení elektronické kopie na skeneru. Obvyklá částka účtovaná za zhotovení skenu jinými knihovnami činí 2 Kč za stránku.
 
Lhůta pro elektronické dodání zakázky činí 24 hodin, pokud je zdrojový dokument uložen v budově knihovny v Hradecké ulici, a 72 hodin, pokud je uložen ve skladu na Pouchově. Objednávky jsou vyřizovány pouze v pracovní dny.
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz