Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 6/5/2013
Číslo: Ročník 23 (2013), Číslo 2
Sekce: Jak na to?
Název článku: Snídaně v knihovně – 1. tisková konference v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně
Autor: Jana Benešová
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20130221


Snídaně v knihovně – 1. tisková konference v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně

Jana Benešová

Před časem jsem se nechala pozvat na tiskovou konferenci našeho města, kde jsem byla jedním z bodů a novinářům přednesla informace o chystaných akcích. Nenapadlo mě, že bychom si v knihovně mohli uspořádat „svoji“ tiskovou konferenci. Až přišla inspirace v podobě „Dobrého rána s knihovnou“, které pořádala SVK v Hradci Králové. Zde jsme se sešli převážně s kolegyněmi z jiných knihoven a se zástupci Spolku přátel krásného slova, vyměnili si své poznatky a zkušenosti, nabídli vzájemnou pomoc. Dle mě ale chyběla „cesta ven“ k našim čtenářům i nečtenářům. A to byla právě velká inspirace.
Rozhodli jsme se uspořádat první tiskovou konferenci v jičínské knihovně před zahájením Března – měsíce čtenářů, tedy v době, kdy média věnují knihovnám pozornost, a tu jsme chtěli ještě zvětšit a někdy také obrátit správným směrem. Samozřejmě jsme nechtěli uspořádat „obyčejnou“ tiskovou konferenci a zároveň jsme přemýšleli, jak k nám novináře nalákat. Využili jsme další inspiraci z „Dobrého rána“ a tiskovou konferenci nazvali „Snídaně v knihovně“ a na tu novináře pozvali. Zároveň jsme pozvali i vedoucí profesionálních knihoven z našeho regionu a poprosili je o pomoc s pohoštěním. Výsledkem byly prohýbající se stoly, obložené sladkými i slanými laskominami.
Při vědomí, že jen jídlo nestačí, využili jsme i osobní kontakty a novináře pozvali e‑mailem a zopakovali pozvání osobně. Zároveň jsme shromáždili zprávy o chystaných akcích v našich knihovnách a zpracovali celkovou tiskovou zprávu. Odsud plyne jedno velké ponaučení. Je třeba tyto informace získat například formou strukturovaného dotazníku nebo si je nechat zapsat do předem navržené tabulky v předem domluveném formátu. Protože jsme to neudělali, získala jsem dvanáct + jednu (Jičín) zcela rozdílných zpráv. Některé byly velice stručné, psané v bodech, bez termínů, s termíny, některé zase předvedly spisovatelský um autorek a rozkládaly se i na několika stránkách. Některé byly poslány jako příloha e-mailu v MS Word, některé byly psány přímo do e-mailu. Znamenalo to uvést vše do správného poměru, přepsat vlastními slovy, vytvořit jednotnou úpravu. Ale zpráva byla zpracována a nakopírována pro všechny předpokládané účastníky.
Nadešel den D. Metodičky přinesly z půdy, připravily a vyzdobily jednací stoly. Kolegyně z profesionálních knihoven se kromě jedné (omluvena pro nemoc) dostavily všechny, včas a s taškami plnými lahůdek. Nakonec přišli i novináři, zástupci nejdůležitějších regionálních periodik: Jičínský deník, Nové noviny, Jičínský zpravodaj. Omluvili se a o tiskovou zprávu požádali zástupci Českého rozhlasu Hradec Králové, zpravodajského webu Moje Jičínsko a místních Prochorovin.
Nejprve jsem všechny vzájemně představila a rozdala výše zmíněnou tiskovou zprávu, kterou jsme doplnili další zprávou o 1. výročí AKSE – klubu aktivních seniorů - a pozváním do 13. komnaty jičínské knihovny. Snad se hned na začátku podařilo protrhnout bariéru mezi novináři a knihovnicemi a odstranit napjatou atmosféru. Celé setkání probíhalo v příjemné, přátelské náladě. Po všeobecné informaci, co znamená BMČ a jaké jsou jeho záměry, každá vedoucí knihovny seznámila ostatní s náplní celého Měsíce v dané knihovně. Tyto informace byly určeny právě pro novináře. Problematiku výměny zkušeností a nabídky spolupráce mezi knihovnami jsme nechali na poradu profesionálních knihoven, která následovala tiskovou konferenci. Po skončení této části se novináři až překvapivě živě vyptávali na podrobnosti a my jsme rádi odpovídali. Mezitím jsme samozřejmě pobízeli k občerstvení, dolévali kávu a čaj. Při ukončení tiskové konference jsem poděkovala novinářům za jejich zájem a spolupráci a zdůraznila, že akce, o kterých mluvíme, jsou „třešinkou na dortu“ naší každodenní činnosti, jejíž hlavní náplní je práce s fondem a se čtenářem ve výpůjčním procesu, včetně poskytování informací a dalších služeb. Novináři reagovali dotazy na počty čtenářů a další údaje z celookresní statistiky, které jsme jim rádi zodpověděli.
Výsledek? Hned po našem setkání vyšel v Jičínském deníku všeobecně zaměřený článek, který informoval, že knihovny chystají BMČ a co je jejich cílem. Dál následovaly články o jednotlivých akcích, ať už pozvánky či zprávy o jejich průběhu. V některých knihovnách jsme konferenci podpořili ještě elektronickým upozorňováním, co se blíží a co proběhlo, posíláním zpráv, včetně fotografií. Databáze Anopress nám vydala svědectví o 19 článcích v tisku na téma BMČ a knihovny na Jičínsku. Těžko říct, kolik by se napsalo bez konference. Určitě ale zůstal dobrý pocit ze setkání, blíže jsme se seznámili s novináři a naučili jsme se zpracovávat a využívat tiskové zprávy.
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz