Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 6/24/2011
Číslo: Ročník 21 (2011), Číslo 2
Sekce: Kdo je ...
Název článku: Neuvěřitelná osmdesátka
Autor: Božena Blažková
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20110228


Neuvěřitelná osmdesátka

Božena Blažková

Mgr. Miloslav Hromádka vystudoval obor historie na Filozofické fakultě UK v Praze. Nejprve pracoval ve Státním archivu v Novém Studenci a ve Státním archivu v Zámrsku a byl ředitelem Okresního archivu v Chrudimi. Byl také členem poradního sboru pro kronikářskou práci při Ústředním muzeologickém kabinetu v Praze.
            Ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové působil v letech 1973 až 1996. Nejprve jako vedoucí bibliograficko-metodického odboru. V letech 1980-1981 byl pověřen řízením SVK HK a v letech 1981-1991 byl náměstkem ředitele pro odbornou činnost. Byl autorem a spoluautorem celé řady informačních materiálů a bibliografií. Působil v redakční radě Čtenáře a v komisi soutěže Budujeme vzornou lidovou knihovnu.
            V březnu oslavil Miloslav Hromádka těžko uvěřitelnou osmdesátku a slíbil, že ve stejné duševní svěžesti hodlá vydržet ještě nejméně 20 let :-).
 
            Redakční rada Zpravodaje se společně s bývalými spolupracovníky z SVK připojuje ke gratulantům následujícím přáním:
 
„Milý Slávku, udrž si co nejdéle svoji veselou mysl, milovanou ženu, hravé pejsky a pracovité včeličky.“
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz