Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Slovenské pohostinství a péče o nás byly ohromující

Autor: Jana Benešová
Vyšlo 12/14/2007 v čísle Ročník 17 (2007), Číslo 4, v sekci Stalo se

V říjnu, Měsíci česko-slovenské vzájemnosti, vyslala Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové na pozvání obdobné knihovny v Banské Bystrici zástupce krajského knihovnictví a literatury na Slovensko. Naši delegaci tvořila pracovnice SVK Gábina Holečková, knihovnice Knihovny V. Čtvrtka v Jičíně Jana Benešová, jičínská básnířka a překladatelka Draga Zlatníková a řidič René Hladík.

Program byl vyčerpávající a velice zajímavý. Hned v pondělí po přivítání jsme mimo program stihli alespoň druhou část vynikajícího studentského divadla. Druhý den jsme v Kremnici navštívili muzeum mincí, prohlédli jsme si městskou knihovnu, kde jsme probrali praxi u nás a na Slovensku. Překvapil nás dost vysoký nákup českých knih. Hlavně my z Jičína jsme s radostí zjistili, že v dětském oddělení nás z nástěnky zdraví Rumcajs. Hned první den jsme se přesvědčili, že česko-slovenská vzájemnost není fráze. Získali jsme kontakty pro jičínskou festivalovou literární soutěž i knihovnu a také jsme nabídli festivalové programy pro informaci i případnou spolupráci. Pak už jsme pospíchali do divadla ve Zvoleně a na večeři s kolegyněmi z moskevské Ústřední státní všeobecné vědecké knihovny N. A. Někrasova.

Další den jsme jeli po stopách Boženy Němcové. Stejně jako ona jsme se vydali do Horné Lehoty, kde jsme si prohlédli rodný dům, pamětní světničku a hrob slovenského spisovatele Samo Chalupky. Naše další putování vedlo do Brezna a na Srdiečko, odkud jsme s úctou hleděli na vysoký a krásně podzimně zbarvený Chopok.

Čtvrtek byl věnován prohlídce vědecké knihovny v Banské Bystrici. Zaujaly nás studovny - informační centra - britské, německé, USA a ruské. Nabízejí nejen klasické knihovnické služby, ale i velké možnosti vzdělávání. V moderně vybaveném britském centru jsem studentům opravdu záviděla - i já bych ráda přisedla a využila moderní formy výuky angličtiny... Nevynechali jsme ani novou, se zbytky staré architektury skloubenou, všeobecnou studovnu a literárně-hudební muzeum, kde jsme si zahráli na slovenské lidové nástroje. Velice důležité pro nás bylo setkání s místním literárním klubem Litera II. Představili jsme jičínský literární spolek LiS, informovali o naší spolupráci s martinským literárním životem a pozvali kolegy na další ročník Jičínského poetického jara. Draga Zlatníková se uvedla jako překladatelka a básnířka. Její recitace i vyprávění o práci s překlady měly velký ohlas. Autoři z Litery nám přednesli ukázku ze své tvorby a nakonec jsme si vyměnili různé materiály, knihy a sborníky. Hovořili jsme i o tom, jaká je škoda, že naše děti slovenštině a slovenské děti češtině příliš nerozumí. I když na Slovensku jsou na tom přece jen lépe - mohou sledovat české televize, do knihoven se celkem běžně kupuje česká (především odborná) literatura.

Nasbírali jsme plno příjemných zážitků, zajímavých poznatků, přivezli kontakty a vrátili se obohaceni přátelstvím.

verze pro tisk · PDF verze