Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Knihovny v tisku

Autor: Ivana Novotná
Vyšlo 6/25/2007 v čísle Ročník 17 (2007), Číslo 2, v sekci Naše téma

Vážené kolegyně a kolegové, jak někteří již víte, v lednu 2007 došlo v SVK v Hradci Králové ke konverzi bibliografické souběžné článkové databáze ENAL ze systému CDS/ISIS do systému Aleph. Článková databáze se tak stala součástí elektronického katalogu knihovny, a tudíž bylo umožněno její vystavení v on-line formě jako součásti on-line katalogu. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli dále nevytvářet bibliografický výběr Knihovny v tisku (dosud jej můžete nalézt na webových stránkách SVK HK v sekci Informace pro knihovny http://www.svkhk.cz/regfunkce/tisk.asp). Všechny informace o článcích (nejen) o knihovnách regionu naleznete v on-line katalogu naší knihovny v časovém rozsahu od roku 1992 až do současnosti. Počet bibliografických záznamů článků v katalogu se pohybuje kolem 65 500.

Protože databáze článků je v katalogu pouze logicky vyčleněna (tj. netvoří fyzicky samostatnou, oddělenou databázi), při vyhledávání bibliografických záznamů článků je nutné ve vyhledávacím formuláři on-line katalogu SVK HK vybrat v rolovacím menu Druh dokumentu možnost Regionální články (viz. obr. - Pozn.: na obrázku je příklad pokročilého vyhledávání, jako výchozí je nastaveno vyhledávání v kartě Jednoduché vyhledávání).(To samozřejmě není nutné v případě, že máte zájem zároveň i o bibliografické záznamy knih nebo seriálů, které knihovna vydala nebo které byly o knihovně vydány.)

V této chvíli se omlouvám všem knihovníkům a zkušeným uživatelům, kteří mohou následující řádky klidně vynechat, a čtěte pouze vy, kteří s Alephem nebo vyhledáváním v podobné databázi nemáte žádné nebo jen malé zkušenosti.

Dříve, než začnete v katalogu (databázi článků) vyhledávat, doporučujeme prostudovat si Tipy pro vyhledávání na úvodní stránce.

V OPACu SVK HK se vyhledává podobně jako v jiných databázích. Můžete začít např. v Jednoduchém vyhledávání, které je nastaveno jako výchozí a ve kterém vyhledávací pole vymezujete pomocí rolovacích menu, ale můžete použít také Vyhledávání z více polí, kde jsou vyhledávací pole již přednastavena, nebo Pokročilé vyhledávání, které má opět možnost výběru z rolovacích menu a které je vhodné použít při formulaci složitějších dotazů. Při vyhledávání můžete používat logické operátory AND, OR nebo NOT a nahrazování částí slov pomocí znaku ?.

Uvedu jednoduchý příklad: zajímá vás, jaké články vyšly o knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně v roce 2007. V kartě Jednoduché vyhledávání si v rolovacím menu vyberete pole pro vyhledávání - pro začátek doporučuji Všechna pole (a to z důvodu, že dosud nejsou odstraněny technické problémy u některých rejstříků a nemuseli byste se dočkat adekvátního výsledku; tento rejstřík by měl fungovat spolehlivě). Do řádku pro vyhledávání pak zapište požadovaný dotaz: Knihovna Václava Čtvrtka AND 2007. Zajímají vás články o stejné knihovně z roku 2005? Dotaz můžete zadat stejným způsobem, jen pozor na název knihovny, která se do roku 2006 jmenovala Městská knihovna Jičín. Jiný způsob vyhledávání byste mohli použít v kartě Pokročilé vyhledávání, jak napovídá obrázek.

Tento "úvod do vyhledávání" je pouze malá ukázka možností, které on-line katalog SVK HK nabízí. Pokud byste chtěli vědět více, je možné přihlásit se na bezplatná školení uživatelů katalogu Aleph I a II, která probíhají téměř každou středu ve studovně SVK HK na Eliščině nábřeží. Další informace najdete na webu SVK HK (aktuálně květen, červen 2007), viz http://www.svkhk.cz/bezplatna-skoleni-kveten-cerven-2007.html .

verze pro tisk · PDF verze