Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Malá rešerše nikdy neuškodí ani v případech, kdy to na první pohled není nutné ...

Autor: Božena Klabalová
Vyšlo 1/9/2007 v čísle Ročník 16 (2006), Číslo 4, v sekci Naše téma

Letos v létě jsme v závratném nákladu 100 ks vypravili do světa malou publikaci, s jejímž vydáním jsme původně moc nepočítali:

Souhrnný rejstřík rešerší vypracovaných oddělením informačních a referenčních služeb Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové v letech 2001-2005 / zpracovala Božena Klabalová. - Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2006. 24 s. - ISBN 978-80 7052 000 0

Jedná se již o šestý kumulovaný rejstřík za dobu, kdy SVK vypracovává rešerše, tedy od poloviny 70. let minulého století, a jak bylo řečeno, vlastně neměl vyjít, protože knihovnictvo je dnes zvyklé pracovat s elektronickými zdroji informací. Nicméně… zkrátka jsme z naší databáze rešerší "vytáhli" výběr, který by mohl zaujmout širší publikum, poohlédli jsme se po vhodném mottu (a nalezli je v detektivce Rexe Stouta "Smrt přichází oknem"; viz i název tohoto článku), načež jsme výsledek předložili P.T. knihovnické veřejnosti k laskavému použití.

Publikace obsahuje tři části: oborovou (řazena podle MDT), personální a zeměpisnou (obě řazeny abecedně). Jednotlivé záznamy sestávají pouze z názvu rešerše a jejího evidenčního čísla. Toto evidenční číslo je tvořeno dvojčíslím roku lomeným pořadovým číslem rešerše a je nezbytné při objednávání kopie. Podrobnější údaje o konkrétních rešerších (prameny, počet záznamů, jazyk a druh zařazených dokumentů) si můžete dohledat na webových stránkách naší knihovny: http://www.svkhk.cz/reserse.asp nebo si je ověřit telefonicky na čísle 495 511 510 (oddělení IRS).

Pokud naleznete v určité rešerši zalíbení a budete chtít objednat její kopii, obracejte se na adresu:
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
oddělení IRS
Eliščino nábřeží 626
500 03 Hradec Králové
e mail: inform@svkhk.cz

Ceny jsou mírné, zacházení vlídné. Na výše uvedených kontaktech nebo přímo z webového formuláře http://www.svkhk.cz/zadanka.asp?co=rsrs si můžete pro sebe i pro své čtenáře (klienty, uživatele) objednat vypracování nové rešerše podle vlastních požadavků a finančních možností. Vše o rešeršní činnosti oddělení IRS SVK najdete v Průvodci knihovnou a informacemi na adrese: http://www.svkhk.cz/pruvodce/index.asp?u=Uvod v modulu 2, Výpůjčky, rešerše.

Rešeršní činnost je zajímavá a žádaná část práce odd. IRS. Požadavky na vypracování rešerší zejména k diplomovým pracím mají stoupající tendenci, třebaže se jedná o službu placenou. Dvě pracovnice - rešeršérky - mají stejně jako ostatní členové IRS, kteří se zabývají běžnou informační službou ve studovně, k dispozici celou řadu klasických i elektronických pramenů informací. Z elektronických databází jsou tradičně nejvyužívanější Česká národní bibliografie a ASPI, častého využití dochází databáze technických norem, TamTam, EBSCOhost či regionální ENAL, letošní novinkou je světový portál denního tisku Library Press Display. Zapomenout bychom neměli ani na Infobanku ČTK, SpringerLink, Manuscriptorium… a spoustu zajímavých zdrojů volně dostupných na internetu. Přehledně popsáno to najdete v článku Jindřišky Pospíšilové.

Placených i neplacených informačních zdrojů je dneska skutečně přehršle - nejtěžší je rozhodnout se. Tady, řečeno opět slovy Rexe Stouta, se musí rešeršér "řídit rozumovou úvahou a zkušenostmi". Rešeršní činnost někdy fakticky připomíná detektivku. Doporučuji obojí!

verze pro tisk · PDF verze