Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Obohacujúci týždeň s kolegami aneb Návšteva SVK v Hradci Králové

Autor: Zlata Troligová
Vyšlo 1/9/2007 v čísle Ročník 16 (2006), Číslo 4, v sekci Stalo se

Traja pracovníci Štátnej vedeckej knižnice (ŠVK) v Banskej Bystrici a spisovateľ Ján Fekete sme boli poctení absolvovať 16. – 20. 10. 2006 metodickú návštevu Studijnej a vědeckej knihovny v Hradci Králové. Vedúcim výpravy bol RNDr. Martin Kassa – námestník ŠVK, členmi boli PhDr. Oľga Doktorová, Mgr. Zlata Troligová a spisovateľ PaedDr. Ján Fekete. Srdečné prijatie pani riaditeľkou Mgr. Evou Svobodovou a členmi vedenia knižnice v nás potvrdili pocit, že sme u dobrých a prajných kolegov. RNDr. Kassa odovzdal pozdrav pani riaditeľky PhDr. Oľgy Laukovej a vedenia ŠVK v Banskej Bystrici. Pre kolegov, ktorí ešte nenavštívili ŠVK, PhDr. Oľga Doktorová predstavila naše najnovšie aktivity, nové centrá, propagačné a prezentačné materiály. Mgr. Zlata Troligová doplnila informácie o činnosti Literárneho a hudobného múzea, ktoré je od roku 2001 súčasťou ŠVK. Pani riaditeľka SVK Mgr. Eva Svobodová profesionálnou a pútavou prezentáciou predstavila súčasnú a novú budovu knižnice, prácu a úspechy jej pracovníkov. Novostavbu budúcej knižnice sme aj osobne navštívili. Spoločne s kolegami sme pociťovali radosť, keď nám prezentovali, aké moderné pracovisko KIC sa im pripravuje.

Osobitným prínosom pre nás bola aj návšteva muzejnej knihovny, Vědeckej knihovny v Liberci, knihovny v Jaroměři a Velichovkách. Všade sme získali hodnotné inšpirácie. Ceníme si, že nás v Jaroměři a Velichovkách poctili prijatím aj starostovia.

Duchovne a intelektuálne nás obohatila účasť na besede so spisovateľkou Marcellou Marboe-Hrabincovou a s literárne nadanými deťmi v Jaroměři. Pani spisovateľku poznajú čitatelia aj na Slovensku a v Banskej Bystrici, dokonca aj z osobných stretnutí. Je obdivuhodná osobnosť, plná vitality, nápadov a dobrej nálady. O svojom živote a literárnej práci prítomným porozprával aj spisovateľ Ján Fekete.

Ďalším nezabudnuteľným zážitkom bola pre nás návšteva Babičkinho údolia; miesta, kde sa Božena Němcová narodila, školy, kde sa učila, kostola, kde sa vydávala.

Výstavou spisovateľky Terézie Vansovej, publikácií AB ART press Banská Bystrica a diel Jána Fekete sme sa snažili našim hostiteľom a návštevníkom SVK v Hradci Králové priblížiť Slovensko a slovenskú literatúru. Terézia Vansová ( 1957 – 1942 ) bola autorkou prvého ženského románu v slovenčine Sirota Podhradských. Do slovenčiny preložila Babičku Boženy Němcovej. Napísala úspešné divadelné hry, redigovala prvý ženský časopis Dennica, vydala kuchársku knihu. Podporovala v ženách sebavedomie, túžbu po vzdelaní, no nezabúdala ani na ich hlavné poslanie: "Skutočnosť nám ukazuje, že je žena dôležitým činiteľom v živote národa a každá by si mala uvedomiť aké povinnosti má nielen ako žena, občianka, ale nadovšetko matka detí, ktoré donesie na svet".

Spisovateľ Ján Fekete sa narodil v roku 1945 v Modrom Kameni. V Banskej Bystrici absolvoval Pedagogickú fakultu, pôsobil ako redaktor Čs. televízie, Čs. rozhlasu, denníka Smer a ako pedagóg. Ako stredoškolský profesor najdlhšie pôsobil v milovanom rodisku v Modrom Kameni. Do povedomia sa dostal aj ako poslanec Národnej rady SR. Je autorom kníh pre deti a mládež, literatúry faktu, sci-fi. Písal a píše poéziu i prózu, vydal lexikografické práce a monografiu, v ktorých dominuje jeho rodisko. Je nositeľom mnohých vyznamenaní. Účastníkom besedy v SVK sa prezentoval ako častý návštevník knižníc, ako divadelník

( zaspomínal si aj na svoj prvý kontakt s mestom Hradec Králové ako divadelník-študent), úspešný zberateľ (má bohatú a hodnotnú zbierku autogramov známych osobností), či ako športovec. Priblížil svoje inšpirácie, tvorbu, rodinu. Ako správny pedagóg prečítal ukážku zo svojej obľúbenej knihy Cestovanie v sedemmíľovom skafandri (1987 ), nezaprel sa ako znalec jazyka, histórie, ale aj astronómie. Vzťah Jána Fekete k rodisku môže byť pre všetkých motiváciou: "Každému človeku je obec, v ktorej sa narodil a vyrástol, tým najmilším miestom na svete – aspoň by mala byť. Mne je. Modrý Kameň mi dal a dáva všetko, čo človek potrebuje k nasýteniu srdca. Je mojou studničkou, je aj mojím vesmírom....Za všetko, čo je vo mne dobré, ďakujem Modrému Kameňu".

(In: Modrý Kameň. Monografia k 700. výročiu založenia mesta. Osveta Martin, 1990, s. 5, 6.) SVK v Hradci Králové má mnohé jeho diela aj v českom preklade.

Po besede nás o dobrých česko slovenských vzťahoch presvedčila aj pani Júlia Špalková z Obce Slovákov v H. Králové.

Obohatením pre nás bola aj návšteva múzea v Hradci Králové s erudovaným odborným výkladom o histórii a tradíciách mesta a okolia. Taktiež prehliadka samotného mesta, či pohľad na pamätnú tabuľu venovanú Ľudovítovi Štúrovi, ktorý 10. – 16. 9. 1840 cestou z Halle a Prahy navštívil rodinu Jana H. Pospíšila a zvládal prvý boj so srdcom k dcére vydavateľa, Márii Pospíšilovej. Príjemným spestrením bola prehliadka Obřího akvária, lázní Velichovky, aj výlet na Ještěd.

Celý program, ochotní a ústretoví ľudia, s ktorými sme sa počas nášho pobytu stretli, svedčia o výborných manažérskych schopnostiach, zohratom tíme a dobrom vedení Studijní a vědecké knihovně. Ďakujeme. Tešíme sa na stretnutie v Banskej Bystrici.

verze pro tisk · PDF verze