Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Kdo se chce naučit, naučí se

Autor: Božena Blažková
Vyšlo 1/9/2007 v čísle Ročník 16 (2006), Číslo 4, v sekci Na slovíčko

Postupující internetizace malých knihoven znamená i pro jejich knihovníky změnu v přístupu k hledání a poskytování informací. Lépe se bude dařit tomu, kdo se nenechá hned v úvodu zahltit nepřebernou všehochutí relativně snadno dostupných informací. I s klasickými tištěnými informacemi jsme se museli naučit pracovat postupně. Nelze se najednou naučit všechno. Nejsnadnější cestou je začít od toho, co nám brzy přinese nějaký užitek (třeba jen v pocitu, že jsem stále schopný se učit nové věci a zvládat nové možnosti knihovnické profese).

Pro začátek si například můžete k prozkoumání zvolit webové stránky profesionálních knihoven našeho regionu. Jejich kompletní seznam naleznete na webové stránce SVK v oddíle pro knihovny: http://www.svkhk.cz/regfunkce/adresar.asp .

Začít můžete např. pověřenou knihovnou. Nejprve se soustřeďte na informace pro knihovny (tedy pro vás) a zvykněte si je navštěvovat pravidelně. Tyto stránky by se pro vás měly stát informační základnou. V další fázi můžete prozkoumat celý web pověřené knihovny. Zjistěte si všechny služby, které tato knihovna nabízí svým čtenářům a které z nich můžete také využít i pro vaše čtenáře (on-line katalog; meziknihovní výpůjční služba; databáze; informace o dalších institucích, akcích a aktivitách místa či regionu; odkazy na zajímavé weby, které i vás budou navigovat na nejvyužívanější webové stránky apod.). Když budete mít pocit, že web pověřené knihovny dokonale znáte, prozkoumejte weby ostatních pověřených knihoven a zjistíte, že na každém z nich najdete něco zajímavého, co se tzv. může hodit.

Nezapomeňte na web naší Studijní a vědecké knihovny. V jarním čísle jsme vás upozorňovali na kurz informační výchovy – Průvodce knihovnou a informacemi http://www.svkhk.cz/pruvodce/index.asp?u=Uvod , který vám pomůže v orientaci na našich webových stránkách. Zkuste podívat se i na elektronickou podobu našeho zpravodaje. Naleznete zde také celou řadu potřebných odkazů na webové stránky. Inspirativní pro vás mohou být i stránky ostatních profesionálních i neprofesionálních knihoven. Jejich adresy také naleznete na webové stránce naší knihovny.

Využívejte všechna nabízená školení (pro knihovníky i pro veřejnost), která vás provedou úskalím internetu. Dozvíte se zde, jak si zajímavé informace archivovat, jak si zrychlit přístup k často vyhledávaným informacím, jak pracovat s internetovými vyhledávači apod. Pamatujte si, že „opakování je matka moudrosti“ a „nikdo učený z nebe nespadl“.

Číslo, které držíte právě v ruce (máte na obrazovce svého PC), vám nejen v rubrice Naše téma nabízí pomocnou ruku při hledání informací potřebných v moderní knihovnické praxi. I při vyhledávání informací na internetu je vždy důležitá prvotní otázka – „Co hledáme a proč (k jakému účelu) to hledáme“. Vztah knihovníků k internetu se odvíjí od míry zkušeností a příležitostí si ho vyzkoušet. Internet je výborným pomocníkem, který knihovnám bez ohledu na jejich velikost umožňuje poskytovat moderní a kvalitní knihovnické služby. Pokud máte pocit, že jste na učení staří, není od věci přitáhnout do knihovny mladé spolupracovníky a učit se od nich. Všichni bez rozdílu (neprofesionálové i profesionálové, začátečníci i zkušení) se musíme dříve či později naučit systematicky přemýšlet o své práci, projektovat ji a prezentovat.

Nemusíte mít obavy, že je celé číslo věnováno internetu. Připravili jsme pro vás i celou řadu dalších zajímavých článků a informací o knihovnách a literatuře.

Těšíme se na Vaše zkušenosti, náměty a postřehy. Rádi je v příštím roce zveřejníme.

Co nejvíce osobních i pracovních úspěchů (nejen s internetem) všem čtenářům přeje redakční rada zpravodaje.

verze pro tisk · PDF verze