Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Veletrh Odborná kniha v Hradci Králové

Autor: Eva Svobodová
Vyšlo 6/26/2006 v čísle Ročník 16 (2006), Číslo 2, v sekci Stalo se

Hradec Králové se letos poprvé přiřadil k městům, kde se pořádají knižní veletrhy. Specifikou Odborné knihy bylo, jak sám název napovídá, že zde vystavovala pouze nakladatelství, která vydávají odborné publikace. Veletrh pořádala společnost NUCLEUS ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a Studijní a vědeckou knihovnou. Konal se v nové budově univerzity v Hradecké ulici ve dnech 5.-6.4.2006. Svou produkci zde vystavovalo dvaadvacet vydavatelství a nakladatelství, mezi nimiž nechyběly SVK HK, Sdružení knihoven ČR a Gaudeamus (nakladatelství Univerzity HK).

U stánku SVK HK bylo možno kromě vydaných publikací shlédnout prezentaci služeb knihovny a výstavby nové budovy, která se staví vedle univerzitního areálu. Návštěvníci měli zájem především o propagační materiály SVK HK, o bibliografie K. Čapka a o knihu o dějinách česko německých vztahů v letech 1848-1948 „Rozumět dějinám“, kterou poskytlo zdarma Sdružení knihoven ČR.

Součástí veletrhu byla také výstava osmdesáti učebnic z let 1851-1900 z fondů SVK HK z oborů: matematika, přírodní vědy (fyzika – i astronomie, meteorologie, chemie), zeměpis (např. Počátkové zeměpisu pro školy mocnářství rakouského z roku 1863), lékařství, veterinářství (např. Dobytčí lékařství z roku 1863), historie, filozofie a také čítanky. Jazykově byla nejvíce zastoupena čeština, méně němčina, ale i polština, ruština, učebnice řečtiny a latiny.

V rámci doprovodného programu se konalo Setkání východočeských knihovníků (viz samostatný článek), Seminář vysokoškolských nakladatelů, 16. seminář akvizičních pracovníků a beseda Autorská práva v literatuře. Druhý den veletrhu se konal seminář akvizičních pracovníků (60 účastníků) na téma akvizice hudebních dokumentů. Podrobný zápis včetně jednotlivých přednášek bude zveřejněn na webových stránkách SDRUK (http://www.sdruk.cz/ ). Pozvání na tento seminář přijal také pan Cezary Casiborski, ředitel Okresní a městské knihovny Pod Atlantami ve Walbrzychu a jeho zástupkyně paní Violetta Bogusław. Program delegace z Polska pokračoval odpoledne návštěvou stavby nové budovy SVK HK a prohlídkou hudebního oddělení Knihovny města Hradce Králové.

V souvislosti s pokládáním základního kamene nové budovy Fakulty informatiky a managementu UHK se veletrhu zúčastnil i premiér Jiří Paroubek, který si u stánků zakoupil Dějiny římské říše za soumraku antiky, Aristotelovu Athénskou ústavu a Senekův spis O duševním klidu, a ministryně školství Petra Buzková. Oba dva si též prohlédli výstavu starých učebnic z fondu SVK HK. Na závěr veletrhu byla za přítomnosti obou hostů, doc. RNDr. Jaroslavy Mikulecké, CSc., rektorky Univerzity Hradec Králové, zástupců města Hradce Králové a pořádající firmy NUCLEUS HK předána „Cena primátora Hradec Králové“ nejlepší vystavované knize a cena „Počin roku“ nejzdařilejšímu odbornému učebnímu textu. Většina soutěžních publikací pak byla věnována do fondu univerzitní knihovny.

Cenu primátora obdržel titul:
FELCMAN, Ondřej a SEMOTANOVÁ, Eva. Kladsko : proměny středoevropského regionu : historický atlas. Praha : Historický ústav AV ČR, 2005. 194 s., 51 map, 1 CD-ROM.

Cenu Počin roku získal titul:
Psychologie. Rita L. Atkinson et al. Praha : Portál, 2003. 23, 751 s.

verze pro tisk · PDF verze