Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Kurz informační výchovy – Průvodce knihovnou a informacemi – na www.svkhk.cz

Autor: Lenka Málková
Vyšlo 3/31/2006 v čísle Ročník 16 (2006), Číslo 1, v sekci Naše téma

Na webových stránkách Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové byl vystaven u příležitosti celostátní akce Březen – měsíc internetu kurz informační výchovy nazvaný Průvodce knihovnou a informacemi ( http://www.svkhk.cz/pruvodce/index.asp ).

Možná si v duchu položíte otázku: „K čemu je to dobré?“ „Kdo to bude číst?“ Teď vám ještě přesně odpovědět neumím, vše ukáže čas. Mohu vám ale objasnit náš záměr při tvoření Průvodce.

V době nadbytku informací je paradoxně pro průměrného občana dost těžké nalézt ty pravé. Pro náš účel jsme průměrným občanem rozuměli středoškolsky vzdělaného člověka libovolného věku. Za pravé informace pak pokládáme ty, které pomohou uživateli k uspokojení jeho informační potřeby. Cílem kurzu je získat základní znalosti a dovednosti, které jsou potřebné k efektivnímu využívání všeho, co knihovna nabízí, orientovat se v poměrně složitém světě informací, stát se informačně gramotným, tzn. umět využít pro studijní, profesní či zájmové aktivity všechny dostupné informační zdroje a kriticky posoudit jejich úroveň.

Kurz je rozdělen do 6 modulů. Počítá se ještě s doplněním testů, ve kterých si budou uživatelé moci ověřit, zda jednotlivá témata zvládli. Úplný není ani modul 3 zabývající se vyhledáváním v katalogu. Důvodem je právě probíhající implementace nového knihovního systému (Aleph) ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Kurz obsahuje obecné znalosti z knihovnictví, ty jsou zároveň propojeny s konkrétními službami naší knihovny a místy jejich poskytování. Do určité míry jsou tak doplněny webové stránky knihovny. Uživatel se může před vlastní návštěvou knihovny dozvědět, jaké informace či dokumenty kde a za jakých podmínek získá, které zdroje jsou pro jeho potřebu nejvhodnější, jak získané informace kriticky zhodnotit a konečně, jak je využít ve své práci.

Tvůrci kurzu se inspirovali zkušenostmi ze zahraničních i našich knihoven. Na základě průzkumu www stránek knihoven ve světě lze konstatovat, že on-line kurzy nabízejí především univerzitní knihovny, zatímco veřejné knihovny upřednostňují klasická školení uživatelů „face to face“. Podobná situace je i u nás. Vzhledem k tomu, že naše knihovna je zaměřena na naučnou literaturu a poskytování odborných informací především středoškolským a vysokoškolským studentům, jejichž informační gramotnost není překvapivě nikterak vysoká, bylo vytvoření on-line kurzu potřebné. Paralelně existuje i nabídka školení uživatelů v učebně, ale té využívá především střední generace a senioři. Těm totiž často chybí i počítačová gramotnost, a tak nemohou on-line kurz využít. Výhody vzdělávání prostřednictvím webu knihovny jsou zřejmé: umožňuje samostatné studium dle časových možností uživatele, je lehce přístupnou nápovědou při práci s informacemi, představuje celou škálu moderních služeb knihovny, především elektronických zdrojů. Zatím uživatelé chápou knihovnu v první řadě jako půjčovnu knih. Upřednostňování tištěných dokumentů je podmíněno jednak staletí trvající existencí knih a knihoven, jednak neschopností uživatelů pracovat s elektronickými zdroji. Elektronické informační zdroje mají dosud pozici čehosi neznámého, nejistého, složitého, vyžadujícího speciální znalosti. Číst knihu však může každý člověk, a to bez jakékoliv přípravy.

Schéma kurzu

/*tabulka*/

Průvodce mohou využít knihovníci v profesionálních i neprofesionálních knihovnách k získání orientace ve službách Studijní a vědecké knihovny. Budou pak lépe připraveni reagovat na takové dotazy a požadavky svých uživatelů, které jejich knihovna sice sama z objektivních důvodů uspokojit nemůže, ale je schopna tak učinit prostřednictvím jiné knihovny.

verze pro tisk · PDF verze