Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Návšteva zo Slovenska v SVK HK

Autor: Katarína Vyšná a Veronika Ištokovičová
Vyšlo 12/12/2005 v čísle Ročník 15 (2005), Číslo 4, v sekci Stalo se

V to pondelkové ráno začiatkom októbra nás vyprevádzal na cestu z Banskej Bystrice do Hradca Králové studený jesenný dážď. Pred cieľom našej cesty sa však obloha vyjasnila a príjemné lúče babieho leta sa stali naším spoločníkom počas celej návštevy v Studijní vědecké knihovně. Tú pravú pohodu a pocit, že sme vítaní hostia, nám však poskytli hlavne kolegovia z našej partnerskej knižnice.

Dôvodom našej návštevy bola stáž s cieľom oboznámiť sa s fungovaním knižnice a jej plánmi na ďalší rozvoj. Postupne sme prešli všetky oddelenia, kde nám ochotní kolegovia venovali svoj čas a predstavili svoje pracoviská. Mohli sme tak porovnávať pracovné podmienky a postupy, inšpirovať sa. Zaujal nás napríklad prepracovaný systém školení pre používateľov, elektronické dodávanie dokumentov, dobre zorganizované služby čitateľom či knižniciam v regióne. SVK čakajú v blízkej budúcnosti dve veľké úlohy - prechod na nový knižnično informačný systém Aleph a sťahovanie do novej účelovej budovy. Virtuálna prehliadka budúceho sídla knižnice na nás urobila veľký dojem. Stavba rastie, o čom sme sa presvedčili aj na mieste a sťahovanie má prebehnúť v roku 2008. Už teraz sa v knižnici na túto neľahkú úlohu pripravujú. Prajeme našim kolegom, aby všetko prebehlo hladko, bez problémov a aby sa v krásnej novej budove dobre cítili.

Počas nášho pobytu sme mali možnosť navštíviť aj Knihovnu města Hradca Králové. Páčilo sa nám hudobné oddelenie s dlhou tradíciou a bohatým fondom a tiež výborná služba pre nevidiacich - zvuková knižnica. V susedstve novostavby SVK HK sídli Univerzitní knihovna UHK. Napriek tomu, že začiatok nového akademického roku je tradične veľkou záťažou pre tento typ knižníc a ich pracovníkov, títo nám ochotne predstavili svoje pracovisko.

Naši hostitelia z SVK nás zoznámili aj so svojím krásnym mestom. Sprievodkyňou pri potulkách po jeho uliciach a pôvabných zákutiach sa nám stala pani Dr. Součková. Zasvätene nám priblížila významné pamiatky mesta, ale aj miesta, ktoré by sme sami objavili len ťažko. Či už to bol krásny Eliškin dom na nábreží Labe alebo drevený kostolík v malom cintoríne na okraji mesta. Kúzelná jesenná atmosféra Jiráskových sadov a zvlášť sútoku riek Labe a Orlice bola tou nádhernou bodkou na záver nášho pobytu v Hradci Králové.

Naša návšteva sa uskutočnila v rámci Týždna knižníc, a tak sme mali možnosť zúčastniť sa aj na dvoch zaujímavých akciách. Jednou z nich bolo rozprávanie autorov populárnych kníh z histórie Hradca Králové Zdeňka Doubka a Milana Lajdara. Nadšenie autorov sa neomylne prenieslo aj na nás a pôvabný starý Hradec sme hneď vnímali v širších súvislostiach. Bol to veľmi príjemný a poučný večer. A ďalší nás ešte čakal. Mali sme jedinečnú možnosť zúčastniť sa na prvom spoločenskom podujatí pracovníkov knižnice spojenom s kultúrnym programom a večerou. A tak sme sa na záver našej návštevy mohli ešte raz stretnúť s kolegami z SVK a neformálne sa s nimi porozprávať.

Týžden v Studijní vědecké knihovně bol pre nás veľmi zaujímavý a príjemný. Dúfame, že partnerská spolupráca medzi našimi knižnicami bude pokračovať aj pre ďalšie generácie knihovníkov v oboch knižniciach a bude aj naďalej vzájomným zdrojom inšpirácie a poučenia.

verze pro tisk · PDF verze