Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Výběr rešerší s regionální tematikou zpracovaných oddělením informačních a referenčních služeb SVK v Hradci Králové v roce 2004 a v první polovině roku 2005

Autor: Božena Klabalová
Vyšlo 10/10/2005 v čísle Ročník 15 (2005), Číslo 3, v sekci Přílohy

Písemných rešerší s regionální tematikou zpracovává naše oddělení ročně kolem 20 (ústních dotazů je pochopitelně mnohem více, viz článek Mgr. Pituchy). Nejčastěji jsou požadovány rešerše z oboru regionální historie a vlastivědy. Pod pojmem regionální tematika rozumíme v podstatě to, že a) soupis zahrnuje dokumenty týkající se obsahem města a okresu Hradce Králové, Královéhradeckého kraje a jeho jednotlivých okresů nebo východních Čech, b) soupis je zaměřen na osobnost spjatou místem narození, působení či úmrtí s uvedenými lokalitami. Může se jednat o rešerše zadávané jako podklad k diplomové či jiné odborné práci, o bibliografie pro různé sborníky, popř. soupisy do průvodních materiálů k akcím pořádaným naší knihovnou (Literární dílny, Povídání).

Loni přišla kolegyně Mgr. Holečková s návrhem zpracovávat rešerše k dějinám Hradce Králové a jeho částí „preventivně“, aniž jsme měli konkrétního žadatele (neadresné rešerše). Velice často jsme se totiž při službě ve studovně setkávali s obdobnými dotazy a nebylo vždy lehké je rychle a kvalitně zodpovědět. V současné době tedy máme v regionální badatelně připravenu složku s vypracovanými soupisy literatury k dějinám jednotlivých částí Hradce Králové. Zařazené dokumenty jsou opatřeny signaturami SVK, což nám usnadňuje práci se čtenářem.

Pro toto číslo zpravodaje U nás jsme připravili výběr některých regionálních rešerší za poslední období – třeba Vás inspiruje a objednáte pro své čtenáře kopie (2,- Kč za stránku). Uvádíme pouze názvy bez bližší charakteristiky; vesměs se jedná o rešerše obsahující česky psané knihy a články. Kromě názvů najdete v seznamu čísla rešerší (dvojčíslí roku lomené pořadovým číslem rešerše) a konečně i počet obsažených záznamů a počet stránek. Podrobnější informace Vám mohou podat nebo kopie vybraných rešerší zhotovit pracovníci oddělení IRS Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 626, 500 03 Hradec Králové; mail inform@svkhk.cz; telefon 495 514 525, linka 14. Výběrový přehled písemných rešerší (včetně regionálních) zhotovených oddělením IRS od r. 1996 najdete na webu naší knihovny:

http://www.svkhk.cz/reserse.asp

/*tabulka*/

verze pro tisk · PDF verze