Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Pracovná návšteva v Studijní a vědeckej knihovne v Hradci Králové

Autor: Iveta Fedorová
Vyšlo 10/12/2004 v čísle Ročník 14 (2004), Číslo 3, v sekci Okénko

Cesta na týždennú pracovnú návštevu (24. – 28. 5. 2004) do družobnej knižnice v Hradci Králové, na ktorej som sa zúčastnila s kolegyňou, síce bola dlhá, ale nám ubehla k našej spokojnosti.

Do Hradca Králové sme pricestovali o 13.50 hod. Na autobusovej stanici nás už očakávali kolegovia z knižnice, ktorí nás sprevádzali prvý deň našej návštevy.

Počas stáže sme sa podrobne zoznámili so Státní vědeckou knihovnou v Hradci Králové, ktorá funguje od roku 1949, od roku 2001 používa svoj nový názov Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.

Prakticky od začiatku existencie knižnica má problém nedostatočného a nevyhovujúceho priestoru. V súčasnosti Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové sídli v dvoch budovách a to v budove na Eliščině nábřeží a v hlavnej budove, bývalej židovskej synagóge, na Pospíšilově třídě.

V budove na Eliščinom nábřeží je umiestnená značná časť služieb knižnice – rešeršné služby, databázové služby, reprografické služby, internetové služby, informačné služby, služby pre knižnice, bibliografické služby, školenia pre čitateľov, regionálna bádateľňa. V študovni sú pre čitateľa k dispozícii dokumenty, ktoré nemožno požičať domov (noviny, časopisy, normy, knihy z príručnej knižnice, videokazety a pod.).

Knižnica v študovni ponúka i prístup k bibliografickým, plnotextovým, digitalizovaným regionálnym historickým periodikám a ďalším zdrojom na internete alebo na CD ROMoch. Vyhľadávanie v databázach je bezplatné. Čitatelia môžu navštíviť i školenie pre prácu s databázami.

V tejto budove knižnica má aj samoobslužnú kopírku na mince a karty, farebnú kopírku, scener, textové editory a Internet club, ktorý je k dispozícii i pre neregistrovaných čitateľov. V knižnici funguje aj elektronické zasielanie dokumentov.

V budove na Pospíšilově třídě má knižnica výpožičné služby a nachádza sa tu i riaditeľstvo, ekonomický odbor, odbor doplňovania a spracovania fondu, oddelenie knihovníctva a automatizácie. V požičovni čitatelia majú k dispozícii počítače a klasické lístkové katalógy. Na počítačoch, okrem vlastného katalógu, môžu využiť aj ČNB, SNB a iné databázy, ktoré sú v celej knižnici zadarmo.

Okrem týchto budov má knižnica k dispozícii nový veľkokapacitný sklad v Hradci Králové – Pouchově.

Okrem Studijní a vědeckej knihovny v Hradci Králové sme si prezreli i Knihovnu mesta Hradec Králové, ktorá je aj knižnicou nevidomých v kraji a je v nej i sústredená hudobná knižnica, Univerzitnú knižnicu, Heldovu městskú knihovnu v Třebechovicích pod Orebem a knižnicu Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, kde sa zameriavajú na prácu s handikepovanými deťmi.

Pracovnú návštevu sme mali spríjemnenú i kultúrno-športovými aktivitami. Do programu nám zahrnuli i divadelné predstavenie v Klicperovom divadle, prezreli sme si mesto, navštívili Múzeum betlehemov v Třebechovicích a kultúrnu pamiatku Kuks.

V piatok, na záver našej pracovnej návštevy, nám pani riaditeľka premietla virtuálnu prehliadku novej budovy, ktorú majú začať stavať tento rok a ktorú im budeme všetci v kútiku duše závidieť.

Počas našej stáže sme sa zoznámili s veľmi príjemnými ľuďmi, ktorí sa o nás skvele starali, za čo všetkým kolegom zo Studijní a vědeckej knihovny v Hradci Králové aj touto cestou ďakujeme.

verze pro tisk · PDF verze