Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Virtuální poradce pro knihovníky

Autor: Eva Semrádová - Božena Blažková
Vyšlo 10/12/2004 v čísle Ročník 14 (2004), Číslo 3, v sekci Naše téma

Už máte svého virtuálního poradce aneb webovou stránku, kterou máte nastavenou na prvním místě jako rozcestník do knihovnického světa?

Takovou adresu můžete využít vždy, když jste zvědaví na knihovnické dění ve svém regionu, když potřebujete odborné informace z knihovnictví a příbuzných oborů, meziknihovní výpůjční službu a online katalogy, když hledáte různé užitečné odkazy, adresy atd. Nabízí se, aby touto oblíbenou stránkou byl web vaší pověřené knihovny, krajské knihovny nebo knihovny, která vám poskytuje regionální služby. Jedná se o nový pohled na používání internetu v rámci regionálních funkcí a s rozšířením internetového připojení do všech základních knihoven budou mít tito „virtuální metodici“ stále více návštěvníků. Je to i nový úkol pro tvůrce odborných webových prezentací, aby byly přístupné, aktuální a mnohostranné, připravené pro uživatele – knihovnické profesionály i pro knihovníky z malých míst regionu.

V našem kraji zatím najdeme pouze tři adresy se speciální nabídkou pro knihovníky. Krajská knihovna buduje oddíl elektronických informací „Pro knihovny“ od roku 2002 – http://www.svkhk.cz . Z pověřených knihoven má toto téma zpracováno Knihovna města Hradce Králové v oddíle „Knihovnám“ – http://www.knihovnahk.cz a Městská knihovna v Jičíně v oddíle „Informace pro knihovny“ – http://knihovna.jicin.cz .

Krajská knihovna na adrese http://www.svkhk.cz/knihovny.asp nabízí novinky z oboru, informace o vzdělávání, zápisy z porad, důležité dokumenty, elektronickou verzi zpravodaje U nás – přímá adresa http://unas.svkhk.cz , odkazy (SKIP, KÚ, magistrát, portál slovenských knihoven) a adresář knihoven (abecední seznam profesionálních knihoven regionu s aktivní adresou webové stránky a elektronickým kontaktem, adresy pověřených knihoven, ostatních krajských knihoven a dalších významných knihoven). Novinkou jsou fotografie z akcí. Zatím nejčastěji vyhledávaným oddílem je MVS (meziknihovní výpůjční služba) – http://www.svkhk.cz/meziknihovni-vypujcni-sluzby , kde knihovníci naleznou elektronickou žádanku MVS, ceník a podrobné informace o nové službě elektronického dodávání dokumentů. Knihovníkům na stránkách krajské knihovny dále doporučujeme oddíl Katalogy, kde kromě online katalogu může zájemce najít např. informace o zajímavých přírůstcích SVK a abecedně řazené měsíční přehledy přírůstků. V oddíle Informační zdroje jsou kromě databází k dispozici i odkazy na zajímavé webové stránky (řazeno podle MDT). Novinkou je oddíl Ptejte se knihovny, který mohou využívat nejen čtenáři knihovny, ale i knihovníci a zájemci z řad veřejnosti celého kraje.

Knihovna města Hradce Králové pečuje o informovanost svých obsluhovaných knihoven na adrese http://www.knihovnahk.cz v samostatném oddíle Knihovnám. Najdeme zde aktuality z oddělení služeb knihovnám KMHK, odkazy na webové stránky profesionálních knihoven a dalších knihoven okresu, legislativní a metodické dokumenty ke stažení. Pro knihovníky je užitečné dále navštívit oddíl Aktuality, kde v současnosti najdou např. upozornění na nové regionální databáze a pozvánku na seminář hudebních knihoven. Knihovna města Hradce Králové má zpřístupněn online katalog a seznamy novinek. Oddíl Odkazy na informační instituce obsahuje aktivní adresy např. knihoven v Hradci Králové, SKIPu, souborného katalogu SKAT.

Velmi přívětivým dojmem působí knihovnické informace Městské knihovny v Jičíně na adrese http://knihovna.jicin.cz/mlk.htm . Samostatný odkaz s názvem Informace pro knihovny prezentuje současné aktuální úkoly, jako je Projekt internetizace knihoven, II. kolo grantového řízení VISK 3 a zveřejňuje pořadí 20 místních knihoven podle procenta čtenářů z obyvatel. Samostatný oddíl mají odkazy na ostatní profesionální knihovny a fotografiemi doplněná část s názvem Představujeme místní knihovny. Velmi užitečnou pomůckou pro knihovníky je přistup k elektronické žádance MVS, online katalog tištěných i zvukových dokumentů, soupis výročí regionálních osobností a archiv regionálních osobností. Při prozkoumání dalších částí jičínského webu zaujme oddíl Fotogalerie, který vás přesměruje na oficiální stránky města Jičína k dalším kulturním aktivitám v Jičíně a okolí. Webmaster jičínské stránky je pracovnice knihovny s knihovnickým vzděláním a na webové stránce Městské knihovny Jičín se její profesionální cit projevuje promyšleným přístupem k uživatelům.

Náchodská knihovna začala svou cestu za knihovnickým webem zveřejněním odkazů na e maily profesionálních knihoven okresu a knihovna v Trutnově láká knihovníky k virtuální návštěvě online katalogem a přístupem do souborného katalogu. Na ostatní pověřené knihovny tento úkol ještě čeká. Při budování svého knihovnického webu mohou hledat inspiraci i v ostatních krajích, protože knihoven, které prezentují odbornou knihovnickou webovou stránku, přibývá.

verze pro tisk · PDF verze