Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Setkání knihovníků a interkulturní dialog v knihovnách

Autor: Alena Janková
Vyšlo 6/28/2004 v čísle Ročník 14 (2004). Číslo 2, v sekci Naše téma

Je přede mnou úkol napsat pár řádků o regionálním semináři pro knihovníky Královéhradeckého kraje Interkulturní dialog v knihovnách. Setkání připravila Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové a Multikulturní centrum Praha a konalo se 19. února 2004.

Začnu slovy mého oblíbeného spisovatele Jáchyma Topola: „Vím, že rasovou nenávist je nutné rozleptávat dennodenní prací, všedním působením na lidi. Nejsem učitel, karatel mravů ani kazatel. Nedokážu pracovat tak jako Milena Hübschmanová, která s romskou spisovatelkou paní Lackovou vydala skvělou knihu: Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. Tahle knížka, kdyby v Čechách četli aspoň intelektuálové, by mohla pro částečné pochopení Romů znamenat víc než nějaké pseudohumanistické novinové články nebo dočasné rituální přihřívání politické polévky některých našich vůdců.“

Ale ne každý z nás má takto ujasněné postoje, někteří z nás potřebují trochu popostrčit, proškolit. Proto jsme se my, knihovnice Královéhradeckého kraje, v prostorách SVK sešly v hojném počtu. Tedy přímo k semináři. Po zahájení jsme si poslechly a prohlédly prezentaci Mgr. Evy Svobodové (ředitelka Studijní a vědecké knihovny HK) o krajské koncepci knihoven. Jako další vystoupila PhDr. Marta Kremličková (katedra pedagogiky FF UK Praha) s přednáškou Multikulturní výchova v praxi. Přednáška další: Mgr. Lenka Hanzlíková (Městská knihovna Praha) a Daniela Richterová (Multikulturní centrum Praha): Nabídka služeb českých knihoven z multikulturní perspektivy - role knihoven v interkulturním dialogu.

Nejvíce mě ale zaujal příspěvek Mgr. Aleny Koskové, poradkyně pro menšiny a rovnost při Magistrátu města Pardubice a zástupkyně o. s. Darjav. Vycházel z praxe a zkušeností a ani trochu nezaváněl idealismem a nereálnými nápady.

Hodně informací o multikulturní výchově se dá najít na internetu pomocí jakéhokoli vyhledávače, ale některé situace a zkušenosti se získají až praxí a řešením konkrétní situace. A o tom byly i další příspěvky.

Do Hradce Králové jezdím ráda. Studijní a vědecká knihovna mi připravila nejedno výborné školení, z kterého jsem si hodně odnesla. Každé školení bývá k něčemu dobré, umožňuje knihovnicím nahlédnout do jiných situací, než na jaké jsou zvyklé ze svého působiště, upozorní na problémy, které mohou potkat nás nebo naše okolí a na které je dobré být připraven.

verze pro tisk · PDF verze