Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Legenda BN

Autor: Věra Trybenekrová
Vyšlo 9/15/2022 v čísle Ročník 32 (2022), Číslo 3, v sekci Stalo se

V úterý 21. června uspořádal SKIP 08 Východní Čechy v Knihovně města Hradce Králové odborný seminář, věnovaný životu a dílu nejznámější české spisovatelky Boženy Němcové a její stopě ve východních Čechách, s názvem Legenda BN.
V prvním bloku semináře Život Boženy Němcové – inspirace, skutečnost, fikce se v přednášce Charakteristika Boženy Němcové na základě její literární tvorby a korespondence Marta Zemanová, dlouholetá sběratelka titulu Babička, zaměřila na otázky týkající se spisovatelčiných charakterových vlastností a vzhledu, ale též životních situací, do kterých se tato nekonvenční žena dostala.
Spisovatelka Martina Bittnerová se dlouhodobě zajímá o české osobnosti 19. století. Svou knihou Lásky Boženy Němcové, kterou napsala u příležitostí 195. výročí narození BN, odpovídá na otázky: Jací muži prošli jejím životem? Koho skutečně milovala? Na semináři se věnovala vztahu matka a dcera ve stejnojmenné přednášce, mluvila o dceři Theodoře, jejíž životní příběh inspiroval např. Milenu Štráfeldovou, která napsala monodrama Osamělé večery Dory N., připomněla i jičínského badatele a historika Vladimíra Úlehlu, který napsal knihu Samotářská dcera Boženy Němcové Theodora.
V druhém bloku semináře, který pořadatelé nazvali Po stopách Boženy Němcové ve východních Čechách, vystoupili zástupci obcí, ve kterých je odkaz BN živý do současnosti. Ilona Machová zpracovává projekty týkající se oblasti Kladského pomezí. Mezi nejznámější a nejúspěšnější patří „Čapek“ a od roku 2020 „Božena“, v jehož rámci vznikla nová brožura se zábavnými prvky pro děti i dospělé. Z České Skalice vystoupila s příspěvkem Martina Zálišová, která působila jako průvodkyně na zámku Ratibořice, pak jako knihovnice a dnes jako vedoucí odboru kultury v České Skalici. Všude se při své práci potkávala se stopami BN. Dnes se město stará o Muzeum Boženy Němcové, které bylo otevřeno v roce 1931 a u příležitosti 200. výročí narození BN v něm byla vytvořena nová moderní expozice. V další přednášce nás seznámila se Společností Boženy Němcové v Praze a v České Skalici její předsedkyně Helena Ducháčová. Promluvila o každoročních akcích i těch, které byly uspořádány u příležitosti aktuálního výročí. S pobytem BN na chvalkovickém zámku, jejími vzpomínkami, které se odrazily v korespondenci a v uměleckém zpracování v povídce Pan učitel, a s tím, jak vypadají místa spjatá s jejím pobytem dnes, seznámila posluchače chvalkovická učitelka a knihovnice Bohumila Krausová. Vedoucí odboru kultury ve Rtyni v Podkrkonoší Richard Švanda povyprávěl o povídce Chudí lidé, kterou BN napsala dvacet let poté, co s manželem pobývala v sousedním Červeném Kostelci a kam děj povídky umístila. Posluchači se dozvěděli, co v povídce chybí a jaké byly další osudy hlavních postav. Jako poslední v tomto bloku vystoupila hlavní organizátorka celé akce Jana Kroulíková, která stála dlouhá léta v čele knihovny v Litomyšli, a povyprávěla o pobytech spisovatelky v jejím městě, kde se jí narodil druhý syn Karel a kde pobývala později i při spolupráci se svým nakladatelem Augustou.
Ve třetím bloku programu vystoupily Hana Langrová, která pracovala v KVK v Liberci a pro práci s dětmi si připravila program Moje babička, a Michaela Hašková z SVK Hradec Králové, která promluvila o jejich pořadu Takových žen je velmi málo na světě.
Na tento seminář jsem se moc těšila. Sešli jsme se s posluchači stejné krevní skupiny, pro které je Božena Němcová celoživotní téma. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací a souvislostí. Byla to žena, která znala svou cenu a věděla, že jako žena dokáže postřehnout věci, které muži nevidí. Jako bohém si svou pozici dokázala uhájit a zůstala tak celý život svobodná.
 
Kontakt na autorku: trybenekrova@knihovna.jicin.cz
Web: https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/legenda-bn
 

verze pro tisk · PDF verze