Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Standard pro postupy rekonstrukce knihoven

Autor: Lenka Dostálová
Vyšlo 3/17/2022 v čísle Ročník 32 (2022), Číslo 1, v sekci Doporučujeme do vašich fondů

Standard pro postupy rekonstrukce knihoven je komentovaná barevná verze Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení doporučených postupů a parametrů pro optimální průběh rekonstrukce v knihovnách zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi do 40 tisíc obyvatel,[1] který byl vydán v roce 2020. Metodika vznikla v rámci činnosti Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven[2] při Moravské zemské knihovně v Brně.
Dokument je určen všem, kdo se zajímají o otázky rekonstrukce nebo modernizaci veřejných knihoven, tj. zřizovatelům, ředitelům, pracovníkům knihoven, ale také architektům, designérům a projektantům. Slouží jako pomůcka, která by měla ujasnit celý proces rekonstrukce a přiblížit jednotlivé základní kroky. Shrnuje osvědčené postupy a příklady dobré praxe, odkazuje na existující normy a standardy, a to s ohledem na proměňující se roli knihoven zejména v instituce celoživotního neformálního a občanského vzdělávání. Cílem standardu je podpořit efektivní průběh rekonstrukce a předejít možným rizikům při jejím průběhu. Dokument také přibližuje, jak vypracovat předprojektovou přípravu, která je podkladem pro strategické uchopení rekonstrukce. 
Součástí standardu jsou přílohy, které vysvětlují odborné pojmy vztahující se k rekonstrukci, okruh otázek potřebných k vypracování SWOT analýzy knihovny, výtah z dotazníku pro hodnocení budov knihoven (vypracovaný mezinárodní organizací IFLA) a okruh otázek Ptejme se uživatelů, které pomohou zjistit potřeby komunity daného místa.
Příručka vyšla v tištěné i elektronické podobě. K dispozici je ke stažení na webových stránkách Informace pro knihovny (https://ipk.nkp.cz/docs/standard-pro-postupy-rekonstrukce-knihoven ).
K atraktivnosti standardu přispívají barevné fotografie budov a interiérů knihoven, které mohou být návodem i inspirací.
 
Kontakt na autorku: Lenka.Dostalova@mzk.cz
 

 

verze pro tisk · PDF verze